Wanneer ben je intelligent?

intelligent, intelligentie, hoogbegaafdheid

Hoge intelligentie is een kenmerk van hoogbegaafdheid, maar wanneer ben je intelligent? Wat is de g-factor en is dat te meten? De oorspronkelijke aanleiding voor het ontwerpen van een intelligentietest was de vraag: ‘welke kinderen kunnen beter niet naar school gestuurd worden.’ Dit blog geeft uitleg over de verschillende begrippen. Cognitie en intelligentie  Cognitie en […]

Omgaan met hoogbegaafdheid en LHBTIQ+

hoogbegaafdheid LHBTIQ+

Hoe kan ik omgaan met mijn identiteitsontwikkeling, bezien vanuit LHBTIQ+ perspectief in combinatie met hoogbegaafdheid? Een paar keer per maand hoor ik deze identiteitsvraag van LHBTIQ+-ers die met diepe vragen als: “wie ben ik en wat wil ik” bij mij komen. Het raakt mij dat ik de impact van de combinatie van hoogbegaafdheid en LHBTQI+ […]

Is er relatie tussen genderdiversiteit en hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid en genderproblematiek

Hoogbegaafdheid en genderdiversiteit: een onderwerp waar veel vragen over zijn, maar waar weinig over geschreven wordt. Om hoogbegaafde volwassenen die worstelen met genderproblematiek nog beter te kunnen begeleiden verdiepte ik mij in deze materie. Ik volgde in de zomer van 2022 een seminar, georganiseerd door Talentissimo. Lia Jaeqx- van Tienen, verpleegkundig specialist GGZ, sprak over […]

Rouw en hoogbegaafdheid

rouw en hoogbegaafdheid Larinda Bok

Ieder mens komt in zijn leven in aanraking met thema’s die bepalen hoe je je ontwikkelt en wie je bent of zou willen zijn. Denk aan bijvoorbeeld omgaan met successen, rouw en aansluiting vinden. De mate van intensiteit waarmee mensen deze ervaringen beleven, verschilt echter per persoon. Met name hoogbegaafde mensen kunnen, door hun hogere […]

Inzicht in kernkwaliteiten van hoogbegaafden

kernkwaliteiten hoogbegaafden

Inzicht in de kernkwaliteiten van hoogbegaafden verheldert gedrag. Iedereen ergert zich wel eens aan het gedrag van een ander. We vinden de ander lastig en eigenlijk zou de ander zijn best moeten doen om zijn gedrag te veranderen. Hoogbegaafden en kernkwaliteiten Hoogbegaafde volwassenen worden regelmatig als moeilijk bestempeld. Zij zijn immers té gedreven, té snel, […]

4 tips voor ontwikkelen executieve functies

brein training executieve functies

Heb je geen strategieën geleerd om te leren en wil je tips voor het ontwikkelen van executieve functies? Lees dan verder want wellicht heb je ook nog nooit écht hoeven te leren omdat veel dingen je makkelijk afgingen. Dan kan het lastig zijn om in actie te komen om een plan uit te voeren. Tips […]

Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk-ondernemen-Afrika-Hoogbegaafdexpert

Hoogbegaafdexpert zet zich door maatschappelijk te ondernemen, sinds 2016 als partner in, voor diegenen op de wereld die niet zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien. Elke maand gaat er een vast percentage van de winst naar verschillende projecten in Afrika. Elke dag vul je door diensten van Hoogbegaafdexpert af te nemen niet alleen de maag […]

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren