De resultaten van de capaciteitenanalyse

resultaten hoogbegaafdheid capaciteitenanalyse

Dit zijn de zes resultaten van de capaciteitenanalyse die de TMA methode meet. Wat ze deze resultaten in houden en wat dit betekent lees je in dit blog. Steeds vaker kiezen mensen niet voor een intelligentietest maar een capaciteitenanalyse. Dit is meer ontspannen voor hen én ze kunnen deze thuis in een rustige sfeer invullen.

Twee categorieën van de capaciteitenanalyse

De verschillende capaciteitenanalyses zijn binnen de TMA methode onderverdeeld in twee categorieën. Eén categorie bevat analyses die gaan over logisch redeneren. Deze brengen met name de fluid en crystallized intelligentie in kaart.

Dan zijn er ook nog de vaardighedenanalyses, deze brengen met name specifieke vaardigheden of kennisgebieden in kaart.

Capaciteitenanalyse: resultaten: Logisch redeneren

Deze capaciteitenanalyses meten het logisch cijfermatig inzicht, logisch taalinzicht en logisch figuurlijk inzicht. Hieronder licht ik ze in het kort toe.

Resultaten capaciteitenanalyse: Logisch cijfermatig inzicht

Bij deze capaciteitenanalyse moet je inzien dat de systematische verandering in een reeks van getallen kan ontstaan door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Deze analyse doet zowel een beroep op de fluid en crystallyzed intelligentie

Resultaten capaciteitenanalyse: Logisch taalinzicht

In deze capaciteitenanalyse krijg je per vraag een combinatie van twee woorden te zien die zich in een bepaalde logica tot elkaar verhouden. Ook komen er taal analogieën voorbij. Daar moet je inzicht hebben in hoe een woordparen en hoe een woord zich tot een ander woord moet verhouden met dezelfde logica als in het andere woordpaar. Dit duidt je vermogen hoe jij taal begrijpt en of je er logisch mee kunt redeneren.

Resultaten capaciteitenanalyse: Logisch figuurlijk inzicht

Onder logisch figuurlijk inzicht verstaan we het vermogen om patronen en regelmaat in figuren en vormen te zien die het logisch gevolg zijn van bepaalde patronen. Bij elke vraag uit deze capaciteitenanalyse krijg je een figurenreeks of matrix te zien waarin een bepaalde logica zit welke je moet proberen te achterhalen.

hoogbegaafdheid capaciteitenanalyse

Fotocredits: Esther van Berk – De Visiegraaf

Vaardighedenanalyses

De drie vaardighedenanalyses van de TMA methode brengen je technisch inzicht, rekenvaardigheid en hoe je controleert in kaart.

Resultaten: Technisch inzicht analyse

De analyse naar je technisch inzicht bestaat uit vijftien vragen en meet de mate waarin je technische of natuurkundige problemen onder tijdsdruk kunt doorgronden. Deze analyse is specifiek voor technische functies.

Resultaten: Rekenvaardigheid

In deze analyse krijg je een aantal rekenproblemen voorgelegd. Deze bestaan uit optellingen, aftrekkingen, delingen, en vermenigvuldigingen. Snelheid is van groot belang bij deze analyse. De rekenproblemen beginnen relatief eenvoudig en lopen op in moeilijkheid.

Deze analyse meet dus aan de ene kant de rekenkundige relaties en anderzijds jouw vaardigheid in het omgaan met getallen.

Resultaten: Capaciteitenanalyse over controleren

De controleren analyse meet hoe nauwkeurig je werkt. En vooral hoe je dit onder tijdsdruk doet. Deze analyse meet fluid intelligentie. Je krijgt 100 paren van betekenisloze combinaties van cijfers en letters te zien (TGHDPPTSD – TGHDPFTSD). En jij moet dan aangeven of de combinaties voor en na het streepje hetzelfde zijn.

Inzicht in jouw capaciteiten

Ben jij ook benieuwd naar jouw cognitieve capaciteiten? Een cognitieve capaciteitenanalyse neem ik altijd in combinatie met een TMA talentenanalyse af. Neem via deze link contact met me op om te horen of deze capaciteitenanalyse antwoord op jouw vragen geven.

Hier vind je meer over de tarieven van een capaciteitentest en talentenanalyse.

Wil je meer lezen over welke intelligentievormen de cognitieve capaciteitenanalyse meet? Lees dan het blog: ‘Wat meet een cognitieve capaciteitentest?‘.

De kennis die ik in de TMA Professional-opleiding over fluid en crystallized intelligentie opdeed was een inspiratiebron voor dit blog.

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.