ChatGPT maakt gedicht over hoogbegaafdheid

ChatGPT gedicht hoogbegaafdheid

Op de vraag: “maak een gedicht over hoogbegaafdheid” toonde ChatGPT onderstaand gedicht.

Gedicht over hoogbegaafdheid van ChatGPT

Hoogbegaafdheid is een gift,

Voor sommigen een zegen, voor anderen een twist.

Maar het is iets dat ons onderscheidt,

En ons uniek en bijzonder maakt in deze tijd.

Met een hoog IQ en een groot denkvermogen,

Kunnen we ons snel en diep in onderwerpen verbogen.

We zijn creatief en kritisch in ons denken,

En we vinden nieuwe oplossingen en wegen.

Maar soms voelen we ons anders en alleen,

Omdat we moeite hebben om ons aan te passen aan de gemeenschap om ons heen.

We hebben behoefte aan uitdaging en stimulatie,

Om ons te blijven ontwikkelen en te groeien als individuen.

Maar laten we niet vergeten dat hoogbegaafdheid,

Geen garantie is voor succes of geluk in deze tijd.

Laten we ons richten op wat echt belangrijk is,

Namelijk verbinding, liefde en empathie, dat is de kern van ons bestaan.

Bronvermelding van ChatGPT voor gedicht hoogbegaafdheid

Bron: gebaseerd op het artikel “What is Giftedness?” van de National Association for Gifted Children.

ChatGPT gedicht over hoogbegaafdheid 

Mijn vraag was: ‘Maak een gedicht over hoogbegaafdheid met bronvermelding’. De aangereikte bron van de National Association for Gifted Children heeft wel een pagina met de titel “What is giftedness?”.

Genoemde websitepagina geeft antwoord op de vraag: “What is giftedness”. Maar uit welke tekst ChatGPT de inhoud van dit gedicht selecteerde is mij niet duidelijk.

Ik vind het een gemis dat er in het gedicht de intensiteit en gevoeligheid onvoldoende naar voren komt. Ook heb ik moeite met de generaliserende zin: “we hebben moeite om ons aan te passen aan de gemeenschap om ons heen”. Meer over hoogbegaafdheid lees je in onderstaand artikel.

Herkenning van hoogbegaafdheid

De inhoud van het gedicht is herkenbaar voor veel mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Dus die vlag dekt de lading. En voor een gedicht vind ik het gemis van letterlijke tekst uit de bronvermelding niet onoverkomelijk.

Maar voor het verspreiden van kennis over psychologische constructen en andere onderwerpen vind ik een juiste bronvermelding wel van essentieel belang.

Waardevolle afsluiting met de kern van ons bestaan

De afsluitende zin in het gedicht vind ik enorm waardevol. Dit is waar het om gaat in het leven! Verbinding, liefde en empathie, dat is de kern van ons bestaan.

Wil je écht weten wat hoogbegaafdheid in jouw leven betekent? Maak dan een kennismakingsafspraak voor coaching.

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren