ACT-therapie
en hoogbegaafdheid

Ben jij verbaal sterk, een snelle denker en gedreven? Wil je jezelf begrijpen, je ratio parkeren en je gevoelens herkennen en serieus nemen? Wil jij je werk en leven op een waardengedreven manier inrichten?

Veel therapieën richten zich op het controleren of aanpassen van gedachten en gebeurtenissen. In de ACT-therapie gaan we ervan uit dat mensen het vermogen hebben om op een effectieve manier om te gaan met hun reacties op gedachten, gevoelens en gebeurtenissen. Daar is psychologische veerkracht voor nodig.

Hoogbegaafdheid en ACT

(Acceptance and Commitment Therapy)

Hoogbegaafde volwassenen zijn goed in het toetsen van gedachten, maar het gevoel komt daar vaak niet in mee. Zij kunnen vastlopen wanneer ze niet op een positieve en effectieve manier om kunnen gaan met de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid.

Ze raken burn-out of bore-out, belanden in conflictsituaties of ervaren posttraumatische stressstoornissen.

ACT-therapie voor hoogbegaafden helpt!

Niet goed in je vel zitten kost veel energie.

Coaching met ACT bij hoogbegaafdheid

Wanneer je jouw reacties niet verandert …

Hoe mooi zou het zijn om het vermogen te ontwikkelen om meer uit je leven te halen en op een effectieve manier flexibel om te kunnen gaan met uitdagende gebeurtenissen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die je kan helpen om op een handige manier om te gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vastloopt en je op een andere manier naar jezelf kunt kijken.

Je ontdekt en ervaart, waardengericht, hoe je veerkrachtig om kunt gaan met positieve en negatieve gedachten, gevoelens en gebeurtenissen.

Als je met Hoogbegaafdexpert en ACT samenwerkt

ACT is bij hoogbegaafden goed in te zetten bij

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) werkt zeer effectief bij hoogbegaafde volwassenen. ACT is gebaseerd op een duidelijke, wetenschappelijk onderbouwde visie op menselijk gedrag.

Voor iedereen is het verschillend wat aansluit om jouw leven te verrijken. We doorlopen een ACT-coachingstraject meestal in vijf tot zes sessies van een uur.

In de ACT-training hoogbegaafdheid krijg je

Wil jij levensveranderende stappen nemen?

Recensies

“Vandaag morgen, overmorgen. Wat doe je vandaag om jezelf lief te hebben?”

“Fijn om te spiegelen met metaforen en praktische voorbeelden. Je analytische aanpak bevestigt en liet mij ervaren welke waarden in mijn leven mijn richting bepalen.”

Martin
Docent

“Ik ga fysiek stappen zetten vanuit mijn waarden. ACT geeft mij zelfreflectie: ik kies nu wat bij mijn past en wat ik wil. Het is geen moeten meer.”

Tineke
Zelfstandig ondernemer

“ACT werkt bij mij heel positief. Ik herken situaties en kan het nu snel toepassen. Inspirerende oefeningen en gave metaforen. Het zet je steeds aan het denken, het werkt door en het zet je ook aan het voelen.”

Nicole
Ambulanceverpleegkundige

Wil je ACT inzetten om hoogbegaafdheid als verrijking te zien en niet als last? Investeer in coaching voor hoogbegaafde volwassenen. Hoe je dat doet?