Kenmerken
van hoogbegaafdheid bij volwassenen

Veel volwassenen herkennen zich in kenmerken van hoogbegaafdheid, maar worstelen met de vraag: ‘ben ik hoogbegaafd?’

Hoogbegaafdheid is een complex concept en heeft diepgaande sociale en praktische implicaties.
Op internet circuleren verschillende intelligentietesten, lijstjes met kenmerken van hoogbegaafdheid die je in kunt vullen. 

Je hebt een hoogbegaafd kind en ziet veel overeenstemming met diens worstelingen en gedrag. Maar toch blijf je twijfelen of je hoogbegaafd bent.

Hoogbegaafdexpert is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid bij volwassenen en deelt graag haar visie op kenmerken van hoogbegaafde volwassenen.

Definitie hoogbegaafdheid – Delphi-model Hoogbegaafdheid

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Kenmerken van hoogbegaafde volwassenen

Vaak zijn er in de levensloop al meerdere signalen geweest die in de richting van hoogbegaafdheid wijzen. Door onbekendheid, veronachtzaming of (familie)cultuur is hier weinig aandacht aan besteed.

Hoogbegaafdheid is meer dan een IQ van 130+. Hoogbegaafdheid is een verzamelnaam voor specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid die maken dat je anders denkt en handelt dan de gemiddelde mens.

Enkele kenmerken

Gevolgen van hoogbegaafdheid bij volwassenen

Een aantal hoogbegaafde volwassenen heeft nooit geleerd om op een adequate manier om te gaan met hoogbegaafdheid. Zij denken sneller en voelen zich anders. In de persoonlijke levenssfeer, maar ook op het werk heeft dit (soms ingrijpende) gevolgen.

Enkele gevolgen

Schakel deskundige hulp in

wanneer je als volwassene kenmerken van hoogbegaafdheid opmerkt

Praat over je gevoelens, gedachten en vermoedens over hoogbegaafdheid met een coach. Hierdoor ga jij jezelf en jouw hoogbegaafdheid begrijpen en leer je er mee om te gaan.

Tip: Oriënteer je op een coach

Het inschakelen van coaching bij hoogbegaafdheid helpt je om hoogbegaafdheid te zien als verrijking en niet als last.

Coaching bij hoogbegaafdheid zorgt voor

Herken jij je in de kenmerken van hoogbegaafdheid en wil je antwoord op jouw vragen?

Gun jezelf dan een persoonlijk ontwikkeltraject voor herkenning, erkenning, een nieuw perspectief, zelfvertrouwen en zelfinzicht.

Recensies

na gesprekken over de vraag: "Ben ik hoogbegaafd?"

Mijn coachvraag was niet helemaal helder. Door bij mij aan te sluiten en naast mij te gaan staan heb ik meer dan ik verwachtte uit het coachtraject gehaald. Larinda stimuleerde mij op een positieve manier om te gaan groeien in de weg die ik ben ingeslagen. Ik heb er enorm veel aan gehad en zal je input niet vergeten! Weet zeker dat het mij verder gaat brengen in mijn persoonlijke en professionele groei.

Suzanne
Cliëntarrangeur

Jij geeft naast zelfinzicht ook praktische handvatten hoe ik met mijn hoogbegaafdheid in mijn werk, vrijwilligerswerk en relaties om kan gaan. Dat heb ik bij anderen niet ervaren.

Arie
Projectleider duurzaamheid en milieu

Larinda is een expert in signalering en begeleiding van hoogbegaafden. Ze gaf mij tips over omgang met anderen, welke invloed anderen op mij kunnen hebben en hoe ik daarmee kan omgaan. Dit voelt als thuiskomen en geeft ruimte en licht voor de toekomst.

Jan
Ondernemer en fotograaf

NB. Tussen de deskundigen is een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van hoogbegaafdheid bij volwassenen. Daarom is het raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige.

Wil je hoogbegaafdheid en waardevolle plaats in je leven geven?

Investeer in coaching voor hoogbegaafde volwassenen. 

Hoe je dat doet?

“Het voorrecht van een mensenleven is om te worden wie je werkelijk bent.”

Carl. G. Jung

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.