Kenmerken
van hoogbegaafdheid bij volwassenen

Veel volwassenen herkennen zich in kenmerken van hoogbegaafdheid, maar worstelen met de vraag: ‘ben ik hoogbegaafd?’

Hoogbegaafdheid is een complex concept en heeft diepgaande sociale en praktische implicaties.
Op internet circuleren verschillende intelligentietesten, lijstjes met kenmerken van hoogbegaafdheid die je in kunt vullen. 

Je hebt een hoogbegaafd kind en ziet veel overeenstemming met diens worstelingen en gedrag. Maar toch blijf je twijfelen of je hoogbegaafd bent.

Hoogbegaafdexpert is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid bij volwassenen en deelt graag haar visie op kenmerken van hoogbegaafde volwassenen.

Definitie hoogbegaafdheid – Delphi-model Hoogbegaafdheid

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Kenmerken van hoogbegaafde volwassenen

Vaak zijn er in de levensloop al meerdere signalen geweest die in de richting van hoogbegaafdheid wijzen. Door onbekendheid, veronachtzaming of (familie)cultuur is hier weinig aandacht aan besteed.

Hoogbegaafdheid is meer dan een IQ van 130+. Hoogbegaafdheid is een verzamelnaam voor specifieke kenmerken die maken dat je anders denkt en handelt dan de gemiddelde mens.

Enkele kenmerken

Gevolgen van hoogbegaafdheid bij volwassenen

Een aantal hoogbegaafde volwassenen heeeft nooit geleerd om op een adequate manier om te gaan met hoogbegaafdheid. Zij denken sneller en voelen zich anders. In de persoonlijke levenssfeer, maar ook op het werk heeft dit (soms ingrijpende) gevolgen.

Enkele gevolgen

Schakel deskundige hulp in

wanneer je als volwassene kenmerken van hoogbegaafdheid opmerkt

Praat over je gevoelens, gedachten en vermoedens over hoogbegaafdheid met een coach. Hierdoor ga jij jezelf en jouw hoogbegaafdheid begrijpen en leer je er mee om te gaan.

Tip: Oriënteer je op een coach

Het inschakelen van coaching bij hoogbegaafdheid helpt je om hoogbegaafdheid te zien als verrijking en niet als last.

Coaching bij hoogbegaafdheid zorgt voor

Herken jij je in de kenmerken van hoogbegaafdheid en wil je antwoord op jouw vragen?

Gun jezelf dan een persoonlijk ontwikkeltraject voor herkenning, erkenning, een nieuw perspectief, zelfvertrouwen en zelfinzicht.

Recensies

na gesprekken over de vraag: "Ben ik hoogbegaafd?"

Dit is thuiskomen, ik weet nu wie ik ben en wat ik kan! Ik ga ervoor staan, mijn bedrijf is gestart!

Olga
Onderwijsontwikkelaar

Jij geeft naast zelfinzicht ook praktische handvatten hoe ik met mijn hoogbegaafdheid in mijn werk, vrijwilligerswerk en relaties om kan gaan. Dat heb ik bij anderen niet ervaren.

Arie
Projectleider duurzaamheid en milieu

Larinda is een expert in signalering en begeleiding van hoogbegaafden. Ze gaf mij tips geven over omgang met anderen, welke invloed die op mij kunnen hebben en hoe ik daarmee kan omgaan.

Jan
Ondernemer en fotograaf

NB. Tussen de deskundigen is een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van hoogbegaafdheid bij volwassenen. Daarom is het raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige.

Wil je hoogbegaafdheid en waardevolle plaats in je leven geven?

Investeer in coaching voor hoogbegaafde volwassenen. 

Hoe je dat doet?

“Het voorrecht van een mensenleven is om te worden wie je werkelijk bent.”

Carl. G. Jung