Tarieven coaching 40+ hoogbegaafde volwassenen

Er komen regelmatig vragen naar de tarieven en vergoedingen van coaching van hoogbegaafde veertigplussers.

Hieronder vind je uitleg  over de vergoeding van coaching bij hoogbegaafdheid.

Coaching hoogbegaafde volwassenen

Welke therapie wordt vergoed?

Hoogbegaafdexpert is een particuliere contractvrije praktijk met een heldere visie op talentontwikkeling.

Onafhankelijkheid staat hoog in vaandel. Hoogbegaafdheid is geen ziekte of aandoening. Dit staat ook lijnrecht tegenover mijn visie op hoogbegaafdheid. Ik richt me liever op de sterke kanten van iemand en wil graag samen bepalen hoe we het coachtraject invullen.

Daarom wordt onafhankelijk van gemeenten van zorgverzekeraars gewerkt. Dit betekent dat de coaching niet wordt vergoed.

Deze keuze is bewust gemaakt. Het werken met contracten met zorgkantoren en gemeentes vraagt namelijk veel administratie (verslaglegging, declareren en systeemonderhoud). Deze tijd besteed ik liever aan (persoonlijk) contact met mijn cliënten. 

Zonder contracten hoeven er ook geen vertrouwelijke gegevens met derden te worden gedeeld, waardoor jouw privacy beter is gewaarborgd. Ook zijn er geen strakke protocollen waar we ons aan moeten houden. Ik kan inspelen op wat zich in de coaching aandient.

Coaching is samenwerken

Omdat mijn cliënten vaak -en bij jou zal dat niet anders zijn- veel vragen hebben en de achtergrond van zaken willen begrijpen, én ik heel graag mijn kennis en ervaring met je deel, duren de coachgesprekken minimaal anderhalf uur

Visie en werkwijze

Ik help mijn cliënten om te gaan leven vanuit intrinsieke waarden en vanuit van nature goed aangelegd talent dat energie geeft. Ik kan je verzekeren dat ik vaak heel veel talent en potentie zie.

Van cliënten krijg ik regelmatig te horen dat ik zo lekker no-nonsense en nuchter ben en dat ik complexe zaken praktisch kan maken. Ik word er blij van als mensen weer op een gezonde, energieke en waardengerichte manier verder kunnen met hun leven.

Ik nodig je uit jouw eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Je leert omgaan met de dingen die in jouw leven spelen, maar ook hoe je een ongekende groei kan ontketenen. Ik leer je jezelf te begrijpen, hoe jij je verhoudt tot anderen en hoe je jouw toekomst weer vorm kan geven. 

Door mijn sensitiviteit en ons gezamenlijke intelligentieniveau ga je snel de diepte in. Daardoor voel jij je gezien en erkend wat een ander perspectief op jouw zelfactualisatie geeft.

Onze gesprekken en alle kennis, informatie en ervaringen die je in het coachtraject opdoet verrijkt je leven en zorgt voor ongekende groei.

Kennismaking

In de (online) kennismaking vertel je wat je situatie is, tegen welke problemen je aanloopt en wat je van de coaching verwacht.

Ik kan dan goed inschatten welke hulp bij jouw hulpvraag past en maak daar een maatwerkofferte voor die jij desgewenst aan je werkgever kunt voorleggen.

De duur van een traject hangt af van de individuele situatie en behoefte. Meestal zijn vijf tot acht gesprekken voldoende, maar dit is geen standaard. Het is echt afhankelijk van wat jou helpt om duurzaam te veranderen. Soms zijn twee gesprekken al voldoende helpend. Die inschatting maak ik in het kennismakingsgesprek.

We evalueren regelmatig hoe het gaat en of je de gewenste resultaten bereikt en stellen indien noodzakelijk ons plan bij. 

Als jij of je werkgever akkoord gaat, stel ik een samenwerkingsovereenkomst op met aanvullende info over ons beider privacy en rechten, enkele praktische zaken en wat je nog meer van mij mag verwachten. Er staat ook in dat ik van jou bereidheid verwacht om actief de regie te nemen in je eigen ontwikkelproces en dat ik je daarbij stimuleer, ondersteun en passende strategieën aanreik.

Werkwijze coaching bij hoogbegaafdheid 

Tijdens onze gesprekken werken we samen aan het ontwikkelen van inzicht in jouw problemen en hoe jij daarmee omgaat. Je krijgt praktische handvatten, (wetenschappelijke) achtergrondinformatie, de modellen die ik in ons gesprek uitleg en oefeningen die je thuis kunt doen.

Tussentijds pakken we jouw coachdoelen erbij en kijken we of- en hoe jij jouw doelen hebt behaald en wat jou eventueel nog meer kan helpen. 

Complementaire gesprekken

Om meer begrip te krijgen hoe het hoogbegaafde brein werkt en wat dat betekent voor de relatie en het werk, voer ik regelmatig gesprekken met mijn cliënten en hun werkgevers, collega’s of met twee partners die willen investeren in hun relatie.

Online coaching

Bij voorkeur coach ik live in mijn praktijk in Nijkerk. Maar wanneer jij ervoor open staat is online coaching een uitstekend alternatief. Deze mogelijkheid heeft wereldwijd al veel mensen geholpen.

Maatwerk

Voorafgaand aan een coachtraject maak ik een maatwerkofferte. Deze bestaat uit een aantal van onderstaande elementen en bevat voorbereidingsuren, materialen, online tools en nazenden relevante wetenschappelijke achtergrondinformatie. 

Omdat iedere situatie uniek is zijn onderstaande tarieven een indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze opgave worden ontleend.

* Een gesprek of traject vraagt voorbereiding en nazorg welke niet bij het uurtarief zijn inbegrepen. Een prijsopgave is altijd maatwerk.

Zullen we kennismaken? Dan kan jouw hulpvraag verhelderd worden en ontdek je hoe ik jou kan helpen.

Hoogbegaafdheid coaching en werk

Werkgevers begroten elk jaar scholingskosten, investeringen in werkgeluk, vitaliteit, personeelsbeleid, en persoonlijke en teamontwikkeling.

Met deze gelden kunnen zij investeren in coaching en ontwikkeling van hun hoogbegaafde medewerkers.

Daarnaast kunnen werkgevers gebruik maken van verschillende overheidssubsidies.

Vraag je werkgever gerust om bij te dragen in vergoeding van een coachtraject.

Re-integratie 2e spoor en coaching bij hoogbegaafdheid

Bij (langdurige) ziekte zet de werkgever een zogenaamd reintegratie 2e spoor traject in. Bij hoogbegaafde medewerkers komt dit ook regelmatig voor. Re-integratie via spoor 2 is een wettelijke verplichting voor werkgevers. 

Een 2e spoortraject kent behoorlijk veel UWV verplichtingen en regelgeving. Hoogbegaafdexpert levert geen re-integratie diensten via het 2e spoor.

Coaching bij re-integratie

Hoogbegaafdheidcoaching draagt expliciet bij aan duurzame re-integratie omdat Hoogbegaafdexpert weet wat een hoogbegaafde medewerker nodig heeft.

In samenspraak met jou vinden wij woorden voor de behoeften in werk en privé.

De Talent Motivatie Analyse is een diepgaand instrument voor het vinden van drijfveren en talenten die woorden geven aan jouw behoeften.

Zakelijke coaching

Coaching voor ondernemers of zakelijke cliënten wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Zakelijke cliënten kunnen de kosten wel als zakelijke investering opvoeren. De btw kan ook in de belastingopgave opgevoerd worden.

Hier kan in meegedacht worden.

Vergoeding Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Wordt therapie vergoed

Zoals ik hierboven schreef, werk ik niet samen met zorgverzekeraars. De ACT training komt, ondanks dat ik de benodigde opleidingen tot ACT Master heb gevolgd niet voor vergoeding in aanmerking. In 2023 vergoedt zorgverzekering ASR een gedeelte van de investering via een aanvullende en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wat kost ACT Therapie

Een ACT traject kan in (live of online) groepen van maximaal 6 personen worden aangeboden. Dat scheelt in het tarief. Wanneer je een groep deelnemers bij elkaar hebt kunnen we kennismaken en wordt er een concrete prijs afgegeven.

Individuele ACT trajecten worden op maat aangeboden. Afhankelijk van jouw situatie stel ik een maatwerkofferte op.

Deze diensten leveren wij niet

Wat kost coaching hoogbegaafde volwassenen

Recensies

“Scherpe vragen en inzet van intuïtie zorgen voor het hoogst haalbare resultaat.”

“Door jouw coaching vielen er zoveel puzzelstukjes op z'n plaats en de aangereikte handvatten gebruik ik nog regelmatig.”

Judith
Adviseur beleidszaken ministerie

“Echt bijzonder hoe jij de zaken aanpakt. Ik heb veel trajecten bij de GGZ gevolgd, maar dit is zo op maat, je snapt mijn denken en ik hoef niet alles uit te leggen. Je bent reuze praktisch.”

Zeolita

Student psychologie

“Je benoemt zaken die gezegd moeten worden op een zachte manier, maar wel erg duidelijk. Ik kom hier verder mee. Dank voor de spiegel en de kennis die je deelt”

Klaas
Zelfstandig ondernemer

Wil je een kennismakingssessie afspreken?

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.