Er komen regelmatig vragen naar de tarieven en vergoedingen van exclusieve coaching en begeleiding van hoogbegaafde volwassenen. Hier vind je de antwoorden.

Coaching hoogbegaafde volwassenen

Welke therapie wordt vergoed?

Hoogbegaafdexpert is een particuliere contractvrije praktijk met een heldere visie op talentontwikkeling. Ik sta lijnrecht tegenover de visie dat hoogbegaafdheid een psychiatrische aandoening is en ‘behandeld’ moet worden. Ik richt me liever op erkenning en de sterke kanten en bepaal graag samen hoe we het coachtraject invullen.

Daarom wordt onafhankelijk van gemeenten van zorgverzekeraars gewerkt. Dit betekent dat de coaching niet wordt vergoed.

Deze keuze is bewust gemaakt. Het werken met contracten met zorgkantoren en gemeentes vraagt namelijk veel administratie (verslaglegging, declareren en systeemonderhoud). Deze tijd besteed ik liever aan (persoonlijk) contact met mijn cliënten. 

Zonder contracten hoeven er ook geen vertrouwelijke gegevens met derden te worden gedeeld, waardoor jouw privacy beter is gewaarborgd. Ook zijn er geen strakke protocollen waar we ons aan moeten houden. Ik kan inspelen op wat zich in de coaching aandient.

Coaching is samenwerken

Omdat mijn cliënten vaak -en bij jou zal dat niet anders zijn- veel vragen hebben en de achtergrond van zaken willen begrijpen, én ik heel graag mijn kennis en ervaring met je deel, duren de coachgesprekken minimaal anderhalf uur. 

Visie en werkwijze

Ik help mijn cliënten vanuit de positieve psychologie visie. Hierdoor gaan ze vanuit intrinsieke waarden en van nature goed aangelegd talent leven. Dat geeft toch een energie! Ik kan je verzekeren dat ik heel veel talent en potentie naar boven weet te halen.

Van cliënten krijg ik regelmatig te horen dat ik zo lekker no-nonsense en nuchter ben en dat ik complexe zaken praktisch kan maken. Ik speel graag op een sensitieve manier in wat zich in de coaching aandient. Ik word er blij van als mensen weer op een gezonde, energieke en waardengerichte manier verder kunnen met hun leven.

Kennismaking

In de (online) kennismaking deel je jouw hulpvraag en wat je van de coaching verwacht.

Ik kan dan goed inschatten welke begeleiding duurzaam resultaat voor jou heeft. 
De duur van een traject hangt af van jouw persoonlijke situatie en behoefte. 

Meestal zijn vijf tot acht gesprekken voldoende, maar dit is geen standaard. Het is echt afhankelijk van wat jou helpt bij het verkrijgen van inzicht in jezelf en wat zorgt voor duurzame zingeving. Als we beiden denken dat jouw persoonlijke ontwikkeling een groei gaat doormaken door coaching, ontvang je een maatwerkofferte die je desgewenst aan je werkgever kan voorleggen.

Samenwerking

Als jij of je werkgever akkoord gaat, krijg je een samenwerkingsovereenkomst met aanvullende info over ons beider privacy, rechten en praktische zaken.

Werkwijze coaching bij hoogbegaafdheid 

In onze anderhalf tot twee uur durende gesprekken werken we samen aan het ontwikkelen van inzicht in het ontstaan van jouw problemen, wat jij belangrijk vind in je leven en hoe jij je leiderschap kan nemen om effectiever te handelen.

In samenspraak met jou vinden wij woorden voor jouw behoeften in werk en privé. De Talent Motivatie Analyse is een diepgaand instrument voor het vinden van drijfveren en talenten die woorden geven aan wat jij nodig hebt.

Je krijgt praktische handvatten, (wetenschappelijke) achtergrondinformatie met inzichtgevende modellen die ik in ons gesprek uitleg en oefeningen die je thuis kunt doen.

Ik ga er vanuit dat jij actief de regie neemt in je eigen ontwikkelproces. Je kan er op rekenen dat ik je daarbij stimuleer, ondersteun en passende strategieën aanreik. Tussentijds evalueren we hoe je jouw ontwikkeldoelen gaat bereiken en indien nodig stellen we ons plan bij. 

Drie-gesprekken

Om meer begrip te krijgen hoe het hoogbegaafde brein werkt en wat dit betekent voor je relatie en werk, vragen mijn cliënten mij regelmatig om een drie-gesprek. Samen bereiden we dit voor en gaan we in gesprek met iemands partner, werkgever of collega’s.

Online coaching

Bij voorkeur coach ik live in mijn praktijk in Nijkerk. Maar wanneer jij ervoor open staat is online coaching een uitstekend alternatief. Deze mogelijkheid heeft wereldwijd al veel mensen geholpen.

Maatwerk exclusieve begeleiding

Exclusieve en professionele begeleiding vraagt investeren in tijd, geld en energie. Soms is een eenmalige sparringssessie voldoende, maar om diepgang en duurzaam effect te bereiken wordt er met maatwerktrajecten gewerkt.

Omdat iedere situatie uniek is zijn onderstaande tarieven een indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze publicatie worden ontleend.

* Een maatwerkofferte bevat voorbereidingsuren, gespreksuren, materialen, online tools, relevante wetenschappelijke achtergrondinformatie en tussentijdse communicatie. 

Zullen we kennismaken? Dan kan jouw hulpvraag verhelderd worden en ontdek je hoe ik jou kan helpen.

Hoogbegaafdheid coaching en werk

Werkgevers begroten elk jaar scholingskosten, investeringen in werkgeluk, vitaliteit, personeelsbeleid, en persoonlijke en teamontwikkeling. 

Met deze gelden kunnen zij investeren in coaching en ontwikkeling van hun hoogbegaafde medewerkers. Daarnaast kunnen werkgevers gebruik maken van verschillende overheidssubsidies.

Laat hen deze brochure over het rendement van coaching eens lezen.

Vraag je werkgever gerust om bij te dragen in vergoeding van een coachtraject.

Re-integratie 2e spoor en coaching bij hoogbegaafdheid

Bij (langdurige) ziekte heeft de werkgever de wettelijke verplichting om een zogenaamd reintegratie 2e spoor traject (met veel UWV verplichtingen en regelgeving) in te zetten. Bij hoogbegaafde medewerkers komt dit ook regelmatig voor.

Hoogbegaafdexpert levert geen re-integratie diensten via het UWV en 2e spoor.

Hoogbegaafdheidcoaching draagt expliciet bij aan duurzame re-integratie omdat Hoogbegaafdexpert weet wat een hoogbegaafde medewerker nodig heeft.

Zakelijke coaching

Coaching voor ondernemers of zakelijke cliënten wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Zakelijke cliënten kunnen de kosten wel als zakelijke investering opvoeren. De btw kan ook in de belastingopgave opgevoerd worden.

Hier kan in meegedacht worden.

Vergoeding Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Wordt therapie vergoed

Zoals ik hierboven schreef, werk ik niet samen met zorgverzekeraars. De ACT training komt, ondanks dat ik de benodigde opleidingen tot ACT Master heb gevolgd niet voor vergoeding in aanmerking.

Wat kost ACT Therapie

Een ACT traject kan in (live of online) groepen van maximaal 6 personen worden aangeboden. Dat scheelt in het tarief. Wanneer je een groep deelnemers bij elkaar hebt kunnen we kennismaken en wordt er een concrete prijs afgegeven.

Individuele ACT trajecten worden op maat aangeboden. 

Deze diensten leveren wij niet

Wat kost coaching hoogbegaafde volwassenen

Recensies

“Scherpe vragen en inzet van intuïtie zorgen voor het hoogst haalbare resultaat.”

“Door jouw coaching vielen er zoveel puzzelstukjes op z'n plaats en de aangereikte handvatten gebruik ik nog regelmatig.”

Judith
Adviseur beleidszaken ministerie

“Echt bijzonder hoe jij de zaken aanpakt. Ik heb veel trajecten bij de GGZ gevolgd, maar dit is zo op maat, je snapt mijn denken en ik hoef niet alles uit te leggen. Je bent reuze praktisch.”

Zeolita

Student psychologie

“Je benoemt zaken die gezegd moeten worden op een zachte manier, maar wel erg duidelijk. Ik kom hier verder mee. Dank voor de spiegel en de kennis die je deelt”

Klaas
Zelfstandig ondernemer

Wil je een kennismakingssessie afspreken?

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.