4. ACT, christelijke godsdienst en waardevol leven

act-christendom-Hoogbegaafdexpert

Botst een waardevol leven met de christelijke godsdienst? In dit blog onderzoeken we wat ACT en het christelijk geloof over waardevol leven zegt.

Zoals in de vorige blogs bleek zijn er heel wat misverstanden over de interpretatie van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en de christelijke godsdienst. Dat blijkt ook over het onderwerp waarden. ACT is een waardengebaseerde therapie die je helpt keuzes te maken in wat jij belangrijk in je leven vindt.

Dit blog over waarden is deel 4 van de serie over ACT en de christelijke godsdienst

Dit zijn de links naar de andere blogs.

1. Aanleiding tot verdieping in ACT en het christendom

2. ACT en christendom

3. ACT en mindfulness

Hoe ziet een leven uit waarden eruit?

Sophia Matzken schrijft: als we dan onze eigen waarden bepalen, dan is het eigenlijk hetzelfde als gewoon de god in onszelf zoeken en daarnaar luisteren. Mijns inziens is dit is nu precies waar het in de christelijke godsdienst om draait. Als jouw basis in God ligt, ligt deze niet in jezelf maar ben je gefundeerd in Christus Jezus. Je kunt dan niet anders dan Zijn liefde in je leven uitstralen.

Zelfliefde en christelijke godsdienst

Met jezelf liefhebben is niets mis, het is zelfs een gebod. In het Bijbelgedeelte in Leviticus lezen we God hierover het eerst: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ en Jezus herhaalt dit in Mattheus 22. Ik vind het betreurenswaardig dat op de website van Bijbel & Onderwijs foutieve informatie over ACT en zelfliefde wordt gedeeld. 

Ik schrok ervan hoe de waarheid verdraaid wordt en er vanuit eigen aannames en ervaringen een visie die bijbels georiënteerd lijkt, wordt losgelaten op een wetenschappelijk bewezen therapie. ACT is een therapie waar veel mensen -ook christenen- baat bij hebben. Deze christenen krijgen hun leven op de rit en ontdekken praktische handvatten om de bedoeling van ons leven: God de eer te geven in ons leven en Zijn liefde uit te stralen en uit te gaan leven. Zij zijn niet ik-gericht, maar, vanuit christelijke waarden, gericht op goeddoen aan anderen.

Onderbouwing ACT en christelijke godsdienst

De fundamenten van een woning, zijn bepalend voor de stevigheid van het hele huis. De fundamenten zijn niet zichtbaar voor het oog. Maar ze zijn wel het allerbelangrijkste onderdeel. Ik mag mezelf gelukkig noemen dat ik meerdere opleidingen in ACT heb gevolgd. Door mijn sterk ontwikkelde analytisch vermogen, gedegen gereformeerde opvoeding en bijbelonderwijs kan ik de vinger op de foutieve aannames van Sophia leggen.

Ik wil iedereen oproepen te leven uit de liefde en genade van God. Dat zijn de basale waarden van een christen. Dat is het fundament waarop je jouw leven mag laten rusten en opbouwen. Als deze waarden in jouw leven zijn verankerd kan je een vrij en betekenisvol leven gaan invullen. Een leven waarin de christelijke godsdienst niet botst met de waarden zoals je die in de ACT-coaching leert te ontdekken.

act-christendom-Hoogbegaafdexpert

Fotocredits Larinda Bok-van der Voet 2022 – Kerk in IJsland

Christelijke hulpverlening

Als aanvulling op de zorgen van Sophia meld ik dat het ook goed is om te kijken in welke setting ACT wordt gegeven en wie de trainer is. Op de website: Ik zoek christelijke hulp vind je hulpverleners met een christelijke achtergrond.

De achtergrond en levensvisie van de therapeut, coach of psycholoog die met ACT werkt is wel belangrijk. Echter dat geldt voor elke vorm van begeleiding die een hulpverlener geeft, dat heeft niets met de methode te maken, maar met de achtergrond, persoonlijkheid en waarden van de hulpverlener. We noemen dat de therapeutische alliantie.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de therapeutische alliantie, in combinatie met de psychologische flexibiliteit van de hulpverlener, meer dan negentig procent van het slagen van een hulpverleningstraject bepaalt.

Over Larinda en haar visie en waarden

Website Bijbel & Onderwijs

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.