Conflict met je leider oplossen

conflict leider hoogbegaafdheid

De meeste leiders begrijpen niet hoe ze een conflict kunnen oplossen. Ze hebben het gevoel dat ze er niet op voorbereid en slecht voor toegerust zijn. Het is té ingewikkeld voor hen. Op deze manier zijn er te veel conflicten die niet opgelost worden door incompetente leiders. Dit kan ánders. Hoe? Dat lees je in dit blog.

Conflict als incompetentie leider

Sommige leiders beschouwen een conflict als een signaal van hun incompetentie en proberen zich op allerlei manieren te bewijzen en handhaven. Vaak komt dit gedrag doordat ze in oude patronen vervallen. Eerdere ervaringen uit hun jeugdsteken de kop weer op en er zijn alleen maar verliezers. 

Stress bij leider door conflict

Weet je dat sommige leiders -al zou je het van de buitenkant niet zeggen- hier heel veel stress, angst, spanning en stress door ervaren? Of ze worden boos en rancuneus ten opzichte van de mensen met wie ze een verschil van mening hebben. Ze willen de macht uitoefenen en mensen dwingen iets te doen waar ze geen zin in hebben, niet voor aangenomen zijn of geen talent voor hebben.

Dit intimiderende gedrag is ongewenst en overschrijdt grenzen. Het zorgt voor een sociaal onveilige en ongezonde werkomgeving die tot forse conflicten kan leiden. Conflicten die samen opgelost moeten worden. Niet door de macht uit te oefenen, maar door een open dialoog aan te gaan.

conflict leider hoogbegaafdheid

Fotocredits: Pixabay, PublicDomainPictures

Erkennen van het conflict

Beide partijen moeten in gesprek gaan om het conflict te erkennen voordat er oplossingen kunnen worden bedacht. Dit gesprek moet inzicht geven in verschillende perspectieven en ambities met betrekking tot het probleem. Er hoeft niet direct een definitieve oplossing te komen. Verschillende oplossingen uitproberen, evalueren en weer bijstellen is een werkzame methode. Uiteindelijk kan dan met beider goedvinden een werkbare oplossing worden gekozen.

Helpende vragen bij een conflict met een leider

De volgende vragen kunnen helpen bij de verheldering van het probleem en om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

 • Wat is het probleem?
 • Wat zijn mogelijke oplossingen?
 • Welke oplossingen lijken de beste?
 • Welke oplossing kiezen we?
 • Wie moet wat doen en wanneer?
 • Hoe evalueren we het effect van de oplossing?
 • Interventies voor conflicthantering

Natuurlijk zal een van de partijen zich af en toe ergeren of boos worden. Dat is menselijk. Maar problemen los je op door:

 • Actief te luisteren
 • Op zoek te gaan naar gezamenlijke (organisatie) normen en waarden
 • Duidelijke ik-boodschappen te geven
 • Respect voor de ander te hebben
 • Vertrouwen en volharding te hebben
 • Openstaan voor nieuwe ideeën 
 • Vastberaden zijn om het conflict niet te laten escaleren en voor de beste oplossing willen gaan.

Sociaal veilige en gezonde werkomgeving

Als je op deze manier conflicten hanteert zal je zien dat de relatie met het team verbetert. Mensen gaan elkaar helpen en er is meer plezier en minder verzuim. Dit zorgt voor een sociaal veilige en gezonde werkomgeving. Daarmee bedoel ik een omgeving waarin medewerkers respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn, fysiek en mentaal gezond zijn, fouten mogen maken en talenten optimaal kunnen benutten in hun betekenisvolle werk.

Bronvermelding over conflict, leiders en sociale veiligheid

Gordon. Thomas. (2021). Effectief Leiderschap (Vol. 240). Kosmos.

Netwerk voor HR-Professionals. (2024). NVP Code sociale veiligheid.

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.