Hoogbegaafd vriendschap volwassenen

hoogbegaafd vriendschap volwassenen

“Waar vind je die mensen en hoe sluit ik vriendschap met hoogbegaafde volwassenen?” Deze vraag wordt mij vaak gesteld. Ik denk dan graag mee in iemands persoonlijke situatie. 

Zo denk ik mee met de: 

 • recherchekundige
 • huisarts
 • timmerman
 • docent
 • PhD (doctor in de wetenschap)
 • En nog vele anderen…… Allemaal mensen met hoogbegaafdheidspersoonskenmerken die graag vanaf de eerste kop koffie met gelijkgestemden diepe gesprekken willen voeren. 

Hoogbegaafde mensen kunnen een diep en leeg gevoel in relatie tot de wereld ervaren

Vaak komt dit door te weinig gelijkgestemden en de diepe vragen die hoogbegaafde volwassenen hebben. Daarnaast hebben hoogbegaafde volwassenen regelmatig diepgaande filosofische gedachten die de mensen om hen heen niet kunnen volgen.

Zij hebben vaak moeite met het vinden van aansluiting met mensen die met dezelfde diepte en complexiteit kunnen denken en voelen.

Dit kan leiden tot een gebrek aan vriendschappen en aan contact met gelijkgestemden en tot gevoelens van eenzaamheid. Zij vragen mij: “moet ik dan naar de universiteit? Daar zijn toch zeker allemaal slimme mensen?”

Op de universiteit zitten alleen maar slimme mensen

Dit is een groot misverstand! Slim zijn is slechts één facet van hoogbegaafdheid. Om te kunnen studeren aan de uni moet je inderdaad een goed stel hersenen hebben en deze willen gebruiken. Echter hoogbegaafdheid houdt zoveel meer dan slim zijn in. Het Delphi-model Hoogbegaafdheid geeft een prachtige omschrijving van hoogbegaafdheid.

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens. Intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren”.

Maud van Thiel- Kooijman e.a.

Lang niet iedereen die op de universiteit studeert heeft hoogbegaafdheidpersoonskenmerken.

Geen aansluiting en vriendschap bij andere volwassenen die hoogbegaafd zijn

Wanneer hoogbegaafde volwassenen geen aansluiting bij anderen vinden, gaat dat gepaard met een gevoel van eenzaamheid, minderwaardigheid, verdriet of zelfs dom voelen omdat ze de enige uitzondering zijn.

Deze gevoelens hebben een negatief effect op het zelfvertrouwen, de eigenwaarde en zelfbegrip. Het gevoel van anders dan anderen te zijn belemmert de interactie met anderen. 

Onwetendheid over hoogbegaafdheid belemmert vriendschap met volwassenen die hoogbegaafd zijn

Wanneer iemand onwetend is over hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit kan het vinden van passende contacten moeilijker zijn.

Je voelt je als snelle denker anders, en door de sterke intuïtie voel je dat er iets is, maar je kunt er de vinger niet op leggen. Dit kan ertoe leiden dat je, om je kwetsbaarheid maar niet te tonen, rationeel gaat handelen (dat voelt lekker vertrouwd) en je emoties niet laat zien. Daardoor ontstaat er een disbalans tussen emotie en ratio.

Als dit lang duurt raak je in verwarring over wie je bent en wat je kunt en wat je aan de wereld toe kunt voegen. Dit kan ervoor zorgen dat je in privé en/of zakelijk vast gaat lopen.

Vriendschap hoogbegaafd volwassenen by Tima Miroshnichenko, Pexels 

Dikke huid voor hoogbegaafde volwassenen 

In mijn praktijk hoor ik -en ik herken dit van mezelf- dat hoogbegaafde volwassenen vaak een dikke huid hebben gekweekt om te voorkomen dat ze gekwetst worden. 

Als teamleider in de zorg vond ik het lastig mijn teamleiders mee te krijgen in, bijvoorbeeld, het realiseren van de jaarplannen. In augustus was ik al met ze gaan zitten. Ik had hun input gevraagd voor de plannen van het nieuwe jaar. En de eisen van het zorgkantoor legde ik naast hun wensen en voor mijn gevoel kwamen we in de ellenlang durende vergaderingen samen tot oplossingen die werkbaar leken. 

Totdat…… het nieuwe jaar was aangebroken en de teamleiders allerlei bezwaren hadden tegen hun eigen plannen. Ik ga uit van het -afspraak is afspraak- principe. Echter zij manipuleerden de afspraken en wilden moeizaam meewerken aan de eisen die het zorgkantoor ons oplegde. Ik raakte geïrriteerd door het tegensputteren van de teamleiders en voelde me eenzaam en hulpeloos.

Op die momenten wist ik echt niet wat ik kon doen om hen te helpen het werk makkelijker te maken. Ik voelde meer en meer een afstand en voelde regelmatig een soort onzichtbare muur tussen hen en mij. Soms voelde die muur zelfs vijandig. Het was een lastige tijd die mijn werkplezier verknalde. 

Achteraf is makkelijk praten

Achteraf was ik onvoldoende duidelijk tegen hen én ik was te meegaand. Ik wilde graag aan ieders wensen tegemoet komen en ik begreep niet waar zij zich druk om maakten. Ook benoemde ik niet hoe ik mij voelde en wat hun gedrag bij mij teweegbracht. Ik kende mijn eigen gebruiksaanwijzing nog niet.
Als ik hieraan terugdenk denk ik wel eens: “ik ging veel te snel, ik had hen stapje voor stapje door het proces – van plan naar realisatie- mee moeten nemen.” Als ik dat had gedaan, had ik meer draagvlak gehad en konden zij praktisch aan de slag. Met mijn analytisch vermogen kon ik moeilijk de vertaalslag van beleid naar de afdeling maken. Ik denk ik te grote stappen maakte……

Totdat iemand met wie ik over deze situatie sprak tegen mij zei: “Larinda trek niet alles naar jezelf toe, het waren geen makkelijke dames, zij werkten al meer dan twintig jaar bij die organisatie, vonden veranderingen moeilijk en ze zagen jou aan hen voorbij gaan en carrière maken”. Dit inzicht maakte dat ik met meer mildheid naar mezelf kon kijken.

Hoogbegaafd als volwassene en emoties ontdekken

Toen ik jaren later mijn emotionele kant herontdekte, herstelde de balans tussen enerzijds mijn sensitieve emotionele kant en anderzijds mijn sterke analytische kant. Dit maakte mij meer mens, en meer en meer ontdekte ik wat echt van waarde in mijn leven is. Coaching, mentoring en een talentmotivatieanalyse (TMA) en de diverse studies in de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) hebben mij hier enorm bij geholpen.

De opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid heeft mij veel inzicht in hoogbegaafdheid en de impact in het leven van hoogbegaafde volwassenen gegeven. Hierdoor ben ik steviger gaan staan als professional én als mens. 

De noodgedwongen ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfsturing op mijn werk en in mijn privéleven heeft mijn zelfbeeld positief gevormd. Dat vergemakkelijkt het maken van nieuwe vriendschappen.

Ik weet nu wat mij drijft, wat mijn persoonlijke waarden zijn en met welke talenten en competenties ik nog meer kan bereiken dan ik nu doe. Dat geeft mij enorm veel kracht en een vrij gevoel in mijn leven. Het geeft mij richting aan mijn leven.
Ook laat ik me weinig belemmeringen in de weg leggen en kan ik heerlijk mijn eigen keuzes maken om te doen wat bij mij past en wat ik in de wereld te doen heb vanuit mijn persoonlijke waarden. Dat geldt voor mijn werk, in mijn privéleven, voor vrijwilligerswerk, studiekeuzes en vriendschappen.

Waar vind ik hoogbegaafde volwassenen?

Wees je altijd bewust dat twee tot drie procent van de bevolking hoogbegaafd is. Dat is een klein percentage op de hele Nederlandse bevolking. In mijn coachgesprekken zeg ik vaak: “als je in een zaal met honderd mensen zit, ben jij een hoogbegaafde en kan je op zoek tussen al die 99 andere mensen naar een andere hoogbegaafde. Dat kan voelen als een zoektocht naar een speld in de hooiberg.”

Ik bespreek ook altijd dat er tussen hoogbegaafde volwassenen een enorme diversiteit is. Dat is niet anders dan bij mensen zonder hoogbegaafdheidspersoonskenmerken.

Besef dan ook dat je niet met elke hoogbegaafde volwassene een klik zult hebben en dat een eerste indruk ook een vertekend beeld kan geven. Iemand die introvert is en langs de muur staat kan een enorm levendige belevingswereld met veel diverse interesses hebben. En iemand die direct bij binnenkomst al opvalt, kan moeite hebben met het voeren van diepgaande gesprekken en houdt meer van smalltalk die nergens over gaat. 

Inspiratie als bron van vriendschap met hoogbegaafd volwassenen

Vriendschappen ontstaan vaak door het vinden van inspiratie.

 • Vind inspirerende rolmodellen en verbind je aan hen. Dat gaat tegenwoordig heel makkelijk: zoek ze op social media en maak een connectie. Mij vind je op Facebook en LinkedIn. Ik vind het leuk als je een connectie met mij maakt om mijn inspiratie te volgen.
 • Zoek inspirerende mensen. Ik vind het ontzettend fijn om mijn kennis te delen zodat meer hoogbegaafde volwassenen zichzelf gaan begrijpen en beter in hun vel gaan zitten. Wanneer jij je goed voelt kan je er ook aan werken om een leven te gaan bouwen waar jij je potentie uit kunt gaan leven.
 • Ontdek inspirerende situaties. Je hebt vast specifieke hobby’s. Wat ik vaak hoor is: de oudheden en Pyramides van Egypte, archeologie, sterrenkunde etc.. Ga naar bijeenkomsten waar meer over deze onderwerpen te ontdekken valt en je ontmoet daar gelijkgestemden. 

Veel hoogbegaafde volwassenen hebben van jongs af aan al oudere vrienden. Deze kunnen interessante gesprekken voeren, hebben meer van de wereld gezien, en hebben een brede interesse en meer levenservaring.

Soms zijn vriendschappen, uit bijvoorbeeld de studietijd kortdurend. Dit hoeft niet te betekenen dat er een conflict is, maar de levenswegen lopen soms uit elkaar.

Ik heb nog regelmatig Whatsappcontact met oud-collega’s. Dan halen we een leuke herinnering op en met sommigen bel ik nog wel eens om bij te praten over hoe het nu met hen gaat. (Het valt mij wel op dat dit veelal collega’s zijn die ook hoge normen en waarden hebben, onverwachte verbanden kunnen leggen en snel denken).

Vriendschap opbouwen met volwassenen die hoogbegaafd zijn

Zoals hierboven blijkt is het niet altijd even makkelijk om gelijkgestemden te vinden. Ook het onderhouden van vriendschappen blijkt soms lastig.

Ik adviseer altijd te bekijken wat een vriendschap je oplevert en wat het je kost. Het kan zomaar zijn dat een wekelijkse afspraak met een racefietsmaatje jou helpt om toch te gaan bewegen. Ook al zijn de gesprekken dan minder diepgaand, deze vriendschap heeft wel degelijk nut.

Vijf tips om meer vriendschap met volwassenen die hoogbegaafd zijn te sluiten

 1. Zoek naar inspirerende mensen, rolmodellen en situaties (zie hierboven)
 2. Sluit je aan bij speciaal voor hoogbegaafde volwassenen georganiseerde activiteiten
 3. Vind op internet platforms en fora waar je kosteloos aan kunt sluiten en je ervaringen kunt delen of om raad kunt vragen. Uit ervaring weet ik dat vanuit het platform dat ik oprichtte, Platform Hoogbegaafd 3.0, oprechte vriendschappen zijn ontstaan.
 4. Als je ondernemer bent kan je je aansluiten bij een ondernemersnetwerk. Ik heb 6 ½ jaar goede ervaringen met Business Network International (BNI). Dit is een internationale, op hoog niveau opererende en betrouwbare netwerkorganisatie. Mijn best friend/ best businessbuddy Mariët Baaij ontmoette ik, na haar jarenlang niet gezien te hebben, bij een BNI-ondernemerstraining. Mariët werkt rond het thema “Kerkpijn” als coach en adviseur in haar bedrijf “How to Overcome Churchhurt”.
 5. Vind minimaal één persoon met wie je het heel goed kunt vinden. Hoogbegaafde volwassenen hebben vaak geen behoefte aan veel contacten. Het gaat om de kwaliteit dan om de kwantiteit.

Zo spreek ik regelmatig met Mariët van hart tot hart over elkaars persoonlijke ontwikkeling en onze bedrijven. Een betere buddy kan ik mij niet wensen. Over en weer zeggen we elkaar (liefdevol maar wel duidelijk), waar het op staat en wijzen we de ander op wat we te doen hebben in deze wereld.

Wil jij ook weten wat je talenten zijn, wat jou drijft en wat je persoonlijke waarden zijn zodat je voluit kunt gaan leven en weet wie je bent en wat je wilt? Dat maakt het sluiten van vriendschappen met hoogbegaafde volwassenen stukken makkelijker en geeft je veel zelfvertrouwen.

Laten we eens kennismaken. Maak een afspraak via onderstaande roze button.

Organisaties, platforms en verenigingen voor vriendschap en ontmoeting voor hoogbegaafde volwassenen

 • Het Instituut Hoogbegaafdheid voor Volwassenen (IHBV) organiseert maandelijks een aantal HB- cafés. Deze dragen bij aan herkenning en het gevoel van thuiskomen. 
 • Ook Stichting Hoogbegaafd organiseert ontmoetingsbijeenkomsten en heeft whatsappgroepen waar hoogbegaafde volwassenen of jongeren in kunnen participeren.
 • Choochem is een christelijke vereniging die kennis over hoogbegaafdheid deelt en bijeenkomsten organiseert.
 • In Nijkerk organiseren wij in samenwerking met Brink42 ontmoetingsbijeenkomsten voor hoogbegaafde volwassenen rond een thema dat met hoogbegaafdheid heeft te maken.

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.