Intelligentieontwikkeling en mindset

hoogbegaafd mindset

Hoe zie jij intelligentie?

“Je hebt een bepaalde hoeveelheid intelligentie, en je kunt niet echt veel doen om het te veranderen.” Ben je het eens met deze uitspraak? Of heb je zoiets als: “Je kunt altijd substantieel veranderen hoe intelligent je bent.

En wat betekenen deze veronderstellingen voor je? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van het feit dat intelligentie/ capaciteiten of persoonlijkheid iets is dat je kunt ontwikkelen? 

Hoe het werkelijk zit, lees je in dit blog.

Wat het verschil maakt in intelligentie ontwikkeling

Het is niet de natuur of jouw opvoeding, genen of omgeving die het verschil maken (nature versus nurture).

Vanaf de conceptie is er een constant geven en nemen tussen je genen en omgeving. 
Tegelijkertijd ontdekken wetenschappers dat mensen meer capaciteit hebben voor levenslang leren en hersenontwikkeling dan ze ooit hadden gedacht. 

Natuurlijk heeft elke persoon een unieke genetische gave. Denk aan verschillende temperamenten en verschillen in aanleg.

Maar het is bewezen dat ervaring, training en persoonlijke inspanning je verder helpt in jouw levensloop.

Carol Dweck en mindset

Carol Dweck, een Amerikaanse psychologe deed decennia onderzoek naar bekwaamheid, prestatie, succes, talenten en vaardigheden.
Door haar onderzoeken realiseerde zij zich dat bekwaamheid twee betekenissen heeft.
Er is overtuiging met een fixed mindset (statische mindset) die gelooft dat bekwaamheid bewezen moet worden en er is een growth mindset (groeimindset) die gelooft dat bekwaamheid veranderlijk is en door leren kan worden ontwikkeld.

Statische/ fixed mindset/ groei-/ growth mindset

Als jij je verdiept in de theorie over de fixed- en groeimindset ga je begrijpen hoe het een zich tot het ander verhoudt.

Mindsets zijn overtuigingen

Gedurende twintig jaar deed Carol Dweck onderzoek en toonde aan dat de mindset die je voor jezelf aanneemt een diepgaande invloed heeft op de manier waarop je je leven leidt.

Je mindset kan bepalen of je de persoon wordt die je wilt zijn en of je de dingen bereikt die je waardeert.

Een statische mindset gaat ervan uit dat intelligentie onverwrikbaar in steen is gebeiteld. 

Een groeimindset is ervan overtuigd dat je intelligentie ontwikkeld kan worden, wat leidt tot een groot aantal verschillende gedachten en acties, waardoor je een heel andere weg inslaat. 

hoogbegaafd mindset

Fixed/ statische mindset

Mensen met een statische mindset zetten liever hun studieloopbaan op het spel door zich voor korte tijd slim voor te doen dan om zich kwetsbaar op te stellen door hun fouten te erkennen en er van te leren.

Daarom maakt een statische mindset je ook geen goede leerling/ student/ werknemer.

Statische mindset zorgt voor bewijsdrang

Geloven dat je kwaliteiten in steen gebeiteld zijn – de fixed mindset – creëert een urgentie om jezelf keer op keer te bewijzen. Je kent vast wel mensen in je omgeving die je hierin herkent.

De overtuiging dat je maar een bepaalde hoeveelheid intelligentie, een bepaalde persoonlijkheid en een bepaald moreel karakter hebt – maakt dat je ervan overtuigd bent dat je dan ook maar beter slim over kunt komen door te bewijzen dat je er een gezonde dosis van hebt. Hoge cijfers halen geeft hen voor even voldoening maar motiveert niet om beter te worden.

Mensen met een statische mindset vinden het niet slim om een tekort aan intelligentie of twijfel aan hun persoonlijkheid en karakter te voelen en in het openbaar te tonen.

Zij willen zich in elke situatie bewijzen om bevestiging van hun intelligentie, persoonlijkheid of karakter te ontvangen.

Faalangst en statische mindset

Elke situatie wordt ook nog eens geëvalueerd: ‘zal ik slagen of falen? Zie ik er slim of dom uit? Word ik aangenomen of afgewezen? Zal ik me een winnaar of een verliezer voelen?’

Om geen fouten te maken vermijden ze uitdagingen. 

Mensen met een statische mindset willen er koste wat het kost voor zorgen dat ze slagen. Want slimme mensen zijn in hun ogen succesvolle mensen die niet falen.

Velen worden van jong af aan getraind in deze bewijsdrang.

Samengevat, mensen met een fixed mindset

  • zoeken steeds bevestiging voor hun intelligentie, persoonlijkheid of karakter;
  • voelen een urgentie om te slagen, en als ze dat doen, voelen ze zich meer dan trots;
  • kunnen een gevoel van superioriteit voelen, omdat succes in hun ogen betekent dat hun eigenschappen beter zijn dan die van andere mensen.

Achter het zelfrespect van de statische mindset schuilt echter een simpele, maar mijns inziens cruciale vraag.


Als je iemand bent als je succesvol bent, wat ben je dan als je niet succesvol bent?

Deze vraag is een prachtig startpunt om met 1 op 1 coaching te gaan ontdekken.

Groeimindset

De groeimindset is gebaseerd op de overtuiging dat intelligentie, kwaliteiten en vaardigheden op basis van inspanningen kunnen worden ontwikkeld. 

Mensen verschillen in alle mogelijke manieren in hun talenten, aanleg, interesses of temperament. Mensen met een groeimindset geloven dat iedereen potentie heeft en kan veranderen door toepassing en ervaring.

Maar de groeimindset is geen voorspeller van de hoeveelheid verandering die mogelijk is of hoe lang verandering gaan duren. En het betekent ook niet dat alles, zoals persoonlijke voorkeuren of waarden, kunnen worden veranderd.

De groeimindset is erop gebaseerd dat de hoeveelheid potentieel van iemand onbekend is en dat het onmogelijk is te voorzien wat bereikt kan worden wanneer men jaren passievol traint en zwoegt. Het gaat erom jezelf uit je comfortzone te begeven en jezelf te stretchen. Daar word je slimmer door.

Talenten analyse en mindset

De TMA Talenten analyse maakt drijfveren, talenten, aanleg en persoonlijkheid inzichtelijk. Een prachtig rapport vind ik het competentiepotentieelrapport.

In dit rapport staan zwart op wit en op wetenschappelijke basis gefundeerd, de competenties van degene die de talenten analyse invult. Datgene waar iemand geen aanleg voor heeft komt duidelijk en herkenbaar naar voren en de competenties die iemand moeiteloos afgaan (van nature goed aangelegd en ontwikkeld) staan in het rapport. Het mooiste rijtje vind ik het rijtje met de drie bolletjes waar de groeimogelijkheden zich bevinden. Kijk maar eens naar dit voorbeeldrapport.

Wil jij ook weten waar jouw groei zit? Maak een kennismakingsafspraak om te ervaren of er een professionele klik is en om jouw hulpvraag te verhelderen zodat ik een maatwerkaanbod kan doen wat op jou is afgestemd.

“Waarom tijd verspillen door steeds maar weer te bewijzen hoe goed je bent, als je beter zou kunnen worden?” 

Nadenkertje

De inspiratie voor dit blog komt uit het boek Mindset, Changing the way you think to fulfill your potential en uit de lessen en inzichten van de studie ‘Specialist Hoogbegaafdheid’ op de Radboud Universiteit.

Meer lezen over mindset en faalangst? Klik op de link voor het blog.

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.