Faalangst vanuit een andere mindset bekeken

Faalangst hoogbegaafd mindset

Wanneer je hoogbegaafd bent kan het zomaar zijn dat faalangst jou in je dagelijks leven belemmert. Je komt niet tot de dingen die je eigenlijk heel graag wilt doen, en je voelt diep van binnen dat er meer in je zit dan er uit komt. Maar, puntje bij paaltje kun je de moed niet opbrengen om een stap in de juiste richting te zetten en je blijft twijfelen.
Weet je dat jouw mindset een grote invloed op je leven heeft? En weet je dat, hoe je naar jezelf en je werk kijkt jouw motivatie en faalangst bepaalt?

Talent en motivatie

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen talent en potentieel heeft. De manier waarop je daar naar kijkt en of je intrinsiek gemotiveerd bent maakt het verschil. Leef jij een leven waarin je van betekenis bent of leid je een (faal)angstig leven zonder doel en blijdschap?

Mensen die faalangstig zijn voelen weinig motivatie om in actie te komen. Overal zien zij bezwaren en gevaren en hun ja maar ligt voor op de tong.

Onderzoek wijst uit dat snelle denkers zoals hoogbegaafde mensen optimale uitdaging en intellectuele stimulatie nodig hebben om intrinsiek gemotiveerd te zijn (Csikszentmihalyi, 1990,1997; Shernoff et al. (2003).
Dit blog schrijf ik omdat ik het belangrijk vind dat er meer inzicht komt over het effect van je mindset in combinatie met faalangst.

Faalangst en de fixed mindset

Er liggen vaak meerdere oorzaken aan faalangst ten grondslag. In dit blog bespreek ik twee verschillende mindsets.
Bij de fixed mindset is de basisovertuiging dat capaciteiten van nature vastliggen en dat er geen ontwikkeling in mogelijk is. Alles draait om het resultaat. Men denkt dat, als je faalt – of als je niet de beste bent – het allemaal verspilde tijd en energie is.

Minder faalangst met de growth mindset

De groeimindset gaat er vanuit dat capaciteiten en talenten ontwikkelbaar zijn. Deze mindset stelt mensen in staat om te waarderen wat ze doen, ongeacht de uitkomst.

Ze pakken problemen aan, stippelen nieuwe trajecten uit en werken aan belangrijke zaken. 

Faalangst hoogbegaafd mindset

Verandert mindset alles?

Een fixed mindset staat ontwikkeling en verandering in de weg. En de growth mindset is een startpunt voor verandering.

Maar de growth mindset betekent niet dat alles wat kan worden veranderd, moet worden veranderd.  Niet alles is te veranderen en we moeten allemaal onze beperkingen (bijvoorbeeld handicaps, onveilig gehechte jeugd, chronische ziekte etc.) accepteren. Hoe moeilijk dat af en toe ook kan zijn.

De Acceptance and Commitment Therapy helpt adequaat bij het compassievol doorlopen van dit acceptatieproces.

Enkele risico’s en verschillen tussen de fixed mindset en growth mindset

Getalenteerde mensen met een fixed mindset vinden geen middelen en mogelijkheden om het meeste uit hun capaciteiten en potentieel talent te halen.

Zij blijven geloven in statische eigenschappen en lopen het risico dat alles wat zij ondernemen mislukt. Ook vereenzelvigen zij zichzelf met het resultaat van hun handelingen: de mislukkingen. Zij voelen zich levenslang, bij wat ze ook doen, mislukt.

Mensen met een growth mindset geloven dat hun capaciteiten kunnen worden ontwikkeld. Wanneer hun vaardigheden zich uitbreiden ontstaat er verandering en groei en zijn er veel wegen naar succes.

Dit gaat niet gepaard zonder mislukkingen en deze mislukkingen doen ook echt wel pijn, maar zij vereenzelvigen zichzelf niet met de mislukkingen.

Grondlegger van de fixed- en growth mindset

Carol Dweck, een Amerikaanse psycholoog die een stevig fundament voor de fixed- en growth mindset legde, leerde iets opmerkelijks in haar onderzoek. 

Zij ontdekte dat je met een growth mindset niet altijd zelfvertrouwen nodig hebt.

Zelfs als je denkt dat je ergens niet goed in bent, kan je er jezelf toch met volle teugen in verdiepen en in vastbijten. Mensen met een growth mindset genieten er enorm van als ze zich voor 150% ergens in vastbijten, ook als ze ergens niet goed in zijn.

Genieten van wat je doet: fixed of growth mindset?

Het onderzoek van Carol Dweck toonde aan dat de growth mindset mensen in staat stelt om te houden van wat ze doen – en om er ook van blijven te houden in het licht van moeilijkheden.

Op groei gerichte atleten, CEO’s, muzikanten of wetenschappers hielden allemaal van wat ze deden.

Veel van genoemde mensen hadden een fixed mindset. Zij deden hun werk van negen tot vijf uur en that’s al. Zij genoten er niet met volle teugen van en waren faalangstig.

Het bleek dat veel van de op groei gerichte mensen niet eens van plan waren om naar de top te gaan. Ze zijn daar terechtgekomen door te doen waar ze van houden. 

Het is wel ironisch:

“De top is waar de mensen met een statische mindset willen zijn, maar het is waar veel op groei gerichte mensen arriveren als een bijproduct van hun enthousiasme voor wat ze doen.”

Laat je faalangst jouw leven bepalen?

Heb je het idee dat faalangst jouw leven bepaalt? Geniet je niet van het werk dat je doet? Ben je continue bezig met het vermijden van fouten maken?

Kom dan nu in actie! Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om een andere mindset aan te nemen.

Laat de groeimindset je leven bepalen

Geloven dat talenten levenslang kunnen worden ontwikkeld, stelt mensen in staat hun potentieel te benutten. Hierdoor zijn zij van grote betekenis in het leven van anderen.

Het is in de growth mindset bijna ondenkbaar om iets heel graag te willen, kansen te zien om het te bereiken en er vervolgens niets mee te doen.

Waar wil jij aan het einde van je leven op terugkijken? Faalangst of een groei mindset?

Onderzoekers naar de mindset theorie zeggen dat het allemaal draait om waar je op terug wilt kijken. 

Ik ben het met hen eens. Je kunt terugkijken en zeggen: ‘ik had …… kunnen zijn” en je poetst je ongebruikte talenten op en zet ze in een prijzenkast. Of je kijkt terug en zegt: “ik heb alles gegeven voor de dingen die ik waardevol vind.”

Denk eens na over waar jij op terug wilt kijken en kies dan je mindset!

Hoe jammer zou het zijn als jij, door faalangst/ een fixed mindset, kansen om je talent te benutten laat liggen, omdat jij jezelf onderschat? Of misschien ondermijn jij jouw kansen op succes, door aan te nemen dat jouw talent je daar wel zal brengen.

Intelligentieontwikkeling en mindset

Je hoeft je van mij niet te ontwikkelen en ik dwing je er ook niet toe om iets na te streven. Maar ik wil wel dat je weet dat jij je talenten en capaciteiten kunt ontwikkelen. Het is nog steeds aan jou of je dat wilt.

Via de volgende link lees je meer over ontwikkelmogelijkheden van intelligentie, het gaat ook over jouw intelligentie.

Zullen we eens kennismaken om te ervaren of we een professionele klik hebben en ik jou verder kan helpen?

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.