Familiegeheimen samenvatting

Familiegeheimen samenvatting

Hoe je ouders met familiegeheimen of traumatische gebeurtenissen in hun leven omgaan, dat beïnvloedt jou. In mijn praktijk worden regelmatig familiegeheimen gedeeld. De impact van een familiegeheim wordt regelmatig onderschat.

Dit blog is een bloemlezing uit de literatuur en verheldert enigszins de oorsprong en het mechanisme van familiegeheimen.  

Familiegeheim

Elke familie heeft een verhaal, maar niet elke familie heeft een familiegeheim. Een familiegeheim bestaat vaak uit het niet uitgesprokene in het leven.

Het kan iets zijn rond een schaamtelijke, pijnlijke gebeurtenis die te gevoelig is en angstvallig verzwegen wordt. Het niet uitspreken van iets, maakt het echter niet afwezig.

Freud gaat er in zijn theorie vanuit dat het niet uitgesprokene aanwezig is in het onbewuste en zich regelmatig zal aandienen. Het niet uitspreken wordt een geheim met een psychische en relationele component.

De ontwikkeling van familiegeheimen

Een familiegeheim ontwikkelt zich vaak rond 

 • natuurlijke en geadopteerde kinderen
 • vorige huwelijken
 • overspel
 • echtscheidingen
 • abortussen
 • sterfgevallen
 • faillissementen
 • fysische en mentale ziektes
 • verslavingen,

kortom alles wat te maken heeft met de afstamming van een subject (Ancelin-Schützenberger, 1998, p. 59).

Familietrauma’s

De meeste verzwegen onderwerpen (inclusief hun gevoelens, gedragingen en herinneringen) worden binnen families van generatie op generatie overgedragen.

Ouders willen hun kinderen de details van hun trauma’s besparen en partners en kinderen zwijgen over hun familiegeheim om te voorkomen dat hun geheim in de generaties door wordt gegeven.

Echter, de onzichtbare familiebanden zijn zo sterk dat individuen vaak een hoge prijs betalen. Dit kan resulteren in onverwerkte verliesgevoelens- en ervaringen.

Pixabay: Scholacantorum

Verzwijgen van familiegeheimen

Familieleden verzwijgen een geheim omdat

 • het verboden is om maar iets te weten te komen over datgene dat verzwegen wordt,
 • er iets is waarover niet gesproken mag worden in de familie,
 • het onderwerp iets pijnlijks is voor de persoon die het bewaart.

In coaching van hoogbegaafde volwassenen komen regelmatig de gevolgen van niet uitgesproken familiegeheimen naar voren.

In een vertrouwde sfeer waar het beroepsgeheim uiterst serieus genomen wordt is er ruimte om te delen wat vaak onuitgesproken blijft.

Impact van oorlog    

Tijdens de tweede wereldoorlog werden naar schatting zes miljoen joden vermoord in een gruwelijke en systematisch georganiseerde genocide (Van IJzendoorn, 2002). Na afloop waren er nog nauwelijks Joods-Europese families te vinden waarvan de familiale structuur intact was gebleven (Jucovy, 1983, p. 16).

De maatschappij was in 1945 bezig met het likken van de oorlogswonden waardoor er nauwelijks aandacht en erkenning voor de overlevenden en hun rouwproces was. De maatschappij wilde ook niet herinnerd worden aan de zwarte bladzijde in haar geschiedenis. 

Het gevolg was een massaal zwijgen.

Gevolgen van zwijgen over familiegeheimen

De therapeutische wereld zweeg de symptomen van het overlevingssyndroom zoals:

 • angst 
 • chronische depressie
 • slaapproblemen en nachtmerries
 • neiging tot isolement en terugtrekking
 • psychosomatische klachten

Deze symptomen vindt men trouwens ook nog terug bij kinderen en zelfs kleinkinderen.

De oorlogsslachtoffers hadden geen woorden om hun leed te beschrijven waardoor ze hun ervaringen niet konden verwerken. Zij wilden de ervaringen het liefst diep begraven en zij beschermden hun kinderen overmatig. Zij probeerden hen alle leed en trauma’s te besparen.

Doorpraten over wat je raakt?

Dit blog is nummer één in een serie van drie. Hierboven zijn ingrijpende zaken beschreven. Wellicht roept dit blog intense emoties bij je op. Weet dat je hier altijd met mij over door kunt praten en dat we op zoek kunnen gaan hoe jij kunt omgaan met datgene wat enorm veel pijn in je leven doet.

Maak via onderstaande button een kennismakingsafspraak om te ontdekken wat nodig is om jou te kunnen helpen.

Blog 2 serie familiegeheimen

In deze serie over familiegeheimen lees je het tweede blog door op de volgende link te klikken: Blog 2: Familiegeheimen door de generaties heen.

Bronvermelding

Ancelin Schűtzenberger, A. (1998). The Ancestor syndrome. London: Routledge.  

Jucovy, M.E. (1983). Children of the Holocaust: A Symposium. The effects of the Holocaust on the second generation: Psychoanalytic Studies. The American Journal of Social Psychiatry III, 1, 15-20. 

Van IJzendoorn, M. H. (2002). Drie Generaties Holocaust: over gehechtheid, trauma en veerkracht. Tijdschrift voor psychotherapie, 28 (3), 183-204. 

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren