Existentiële depressie en hoogbegaafdheid

existentiële depressie hoogbegaafdheid

Heeft niemand je nog kunnen helpen om te vinden wat het is? Lees dan even verder. Misschien is er wel sprake van existentiële depressie en hoogbegaafdheid. Het ontstaan van existentiële depressie en hoogbegaafdheid Nieuwsgierigheid en hoop zijn gerelateerd aan optimisme en idealisme. Ieder mens kent een diepgewortelde hoop. Vooral kinderen en jongeren hebben grote dromen, […]

Wat je nog niet wist over hoogbegaafdheid en allergie

allergie en hoogbegaafdheid

Hoewel specifiek onderzoeksgegevens nog ontbreken is er wel enige validiteit voor de hypothese die hoogbegaafdheid in verband brengt met allergie en immuunproblemen. Als we de overgevoeligheden die door de theorieën van Dąbrowski worden verklaard in ogenschouw nemen zien we bij mensen met persoonskenmerken van hoogbegaafdheid veel overgevoeligheden. De relatie tussen hoogbegaafdheid en allergieën Om meer […]

Hoogbegaafd vriendschap volwassenen

hoogbegaafd vriendschap volwassenen

“Waar vind je die mensen en hoe sluit ik vriendschap met hoogbegaafde volwassenen?” Deze vraag wordt mij vaak gesteld. Ik denk dan graag mee in iemands persoonlijke situatie.  Zo denk ik mee met de:  Hoogbegaafde mensen kunnen een diep en leeg gevoel in relatie tot de wereld ervaren Vaak komt dit door te weinig gelijkgestemden […]

Verschil KernTalentenanalyse en TMA

TMA talenten analyse KernTalenten analyse

De vraag: “wat is het verschil tussen de KernTalentenanalyse en de TMA en waarom werk jij met TMA” wordt mij vaak gesteld. Ik sprak een KernTalentenanalist over de inhoud van deze analyse en las de achtergrondinformatie op de website van de Coretalents. Van een aantal cliënten ontving ik hun rapport om hen daarmee te coachen. […]

Welke therapie werkt en waarom?

welke therapie werkt hoogbegaafdheid

Mensen hebben er recht op te weten dat de werking van de therapie die ze krijgen wetenschappelijk is bewezen. Sinds september 2022 weten we wetenschappelijk onderbouwd welke therapie, en waarom het werkt. Onderzoek naar welke therapie werkt Er is niet slechts één route op weg naar een verandering, maar velen, en elk ondersteunt mensen anders […]

Omgaan met hoogbegaafdheid en LHBTIQ+

hoogbegaafdheid LHBTIQ+

Hoe kan ik omgaan met mijn identiteitsontwikkeling, bezien vanuit LHBTIQ+ perspectief in combinatie met hoogbegaafdheid? Een paar keer per maand hoor ik deze identiteitsvraag van LHBTIQ+-ers die met diepe vragen als: “wie ben ik en wat wil ik” bij mij komen. Het raakt mij dat ik de impact van de combinatie van hoogbegaafdheid en LHBTQI+ […]

Denken: kracht of last voor hoogbegaafde volwassenen

Hoogbegaafde denken

Herken je dat je als hoogbegaafde soms maar blijft denken en denken en denken…..? Ik voel me een vreemde eend in de bijt  Ik sluit mezelf maar af, dan heeft niemand last van me. Ik snap niet dat anderen mij niet begrijpen en mij te snel of ongestructureerd vinden praten. Je voelt dat er, bijna […]

Is er relatie tussen genderdiversiteit en hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid en genderproblematiek

Hoogbegaafdheid en genderdiversiteit: een onderwerp waar veel vragen over zijn, maar waar weinig over geschreven wordt. Om hoogbegaafde volwassenen die worstelen met genderproblematiek nog beter te kunnen begeleiden verdiepte ik mij in deze materie. Ik volgde in de zomer van 2022 een seminar, georganiseerd door Talentissimo. Lia Jaeqx- van Tienen, verpleegkundig specialist GGZ, sprak over […]

15 tips om te stoppen met kameleongedrag

Kameleongedrag hoogbegaafde volwassenen

De kameleon komt vaak voorbij in mijn praktijk. Aanpassen, onderpresteren en een laag zelfbeeld zijn een paar oorzaken van kameleon gedrag bij hoogbegaafde volwassenen en kinderen. Het komt er veelal op neer dat hoogbegaafde mensen zich klein maken. Dat is niet nodig, dus tijd voor een blog met 15 tips van ervaringsdeskundigen. Stoppen met kameleongedrag Kameleons […]

ACT Traject voor hoogbegaafde volwassenen

Larinda ACT traject TMA gesprek coach hoogbegaafdheid

Een zinvol leven leven, en versterken waarvoor je bestemd bent, wil elke hoogbegaafde volwassene; een ACT traject helpt om een waarde(n)vol leven betekenis te geven. Wat is een ACT traject Wij mensen hebben een prachtige gave: we zijn in staat om ons denken en om ons gedrag doelbewust aan te passen en om onze omstandigheden […]

Vergroten van veerkracht leidt aantoonbaar tot minder verzuim 

veerkracht psychologische flexibiliteit

De belangrijkste risicofactoren voor stress zijn: lage sociale steun, stressvolle gebeurtenissen, en dagelijkse stress. Daarnaast is ervaren stress een van de meest consistent geassocieerde risicofactoren voor een slechte geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid en het gebruik van de gezondheidszorg (Cohen et al., 2007). Het vergroten van veerkracht loont! Een wetenschappelijk onderbouwd artikel over het verminderen van verzuim door […]

Dé oplossing om wetenschappelijk onderbouwd stress te verminderen

stress hoogbegaafd

Een gezond stressniveau is afhankelijk van het vermogen van mensen om zich met succes aan te passen aan veranderende omstandigheden en tegelijkertijd de blik op de toekomst te houden. Psychologische flexibiliteit vermindert de invloed van stress Technologie, e-mail, migratie, globalisme en een algemene drang naar steeds hogere productiviteit kenmerken de moderne westerse samenleving. Elk aspect […]