Mijn ervaring met tinnitus symptomen

tinnitus-symptomen-Hoogbegaafdexpert

Wat zijn tinnitus symptomen?

Mensen met tinnitus symptomen horen geluiden zoals hoge of lage piepen, fluiten of ruisen of combinaties van deze geluiden. Zij horen dit hard of zacht, continue of bij vlagen. De geluiden komen van binnenuit en zijn niet te negeren. Niemand anders kan deze geluiden horen. De geluiden zijn als het ware ‘schijngeluiden’. Ze ontstaan doordat het gehoororgaan of de zenuwbanen – zonder dat er geluiden zijn – signalen doorgeven die in de hersenen de betekenis ‘geluid’ krijgen.

Wie heeft tinnitus?

Ongeveer twee miljoen Nederlanders heeft tinnitus, waarvan tien procent er veel last van heeft. Bij tienduizenden mensen zijn de klachten zo hevig dat dit psychosociale problemen veroorzaakt. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van deze groep uiteindelijk met tinnitus leert omgaan en weer (zo goed als mogelijk) kan functioneren in het maatschappelijke en sociale leven. Dat vraagt wel een multidisciplinaire stapsgewijze aanpak.

Larinda en tinnitus symptomen

In 2006 bezocht ik de KNO-arts in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) omdat ik een fluit en een suis in mijn oren hoorde. De meting wees uit dat mijn gehoor iets verslechterd was, maar niet noemenswaardig. De fluit en suis wezen volgens de KNO-arts op tinnitus symptomen. Op mijn vraag wat ik aan die fluit en suis kon doen was het antwoord: ‘U moet er mee leren leven’. Dat deed ik dus.

De fluit en suis zijn niet altijd even fijn en als ik een kerk binnenkom waar harde muziek klinkt dan wil de fluit in mijn oren de boventoon voeren. En ik leerde met de fluit en suis leven en onbewust liet ik mij leven er niet teveel door beïnvloeden. Van nature heb ik een opgeruimd karakter en zie in veel dingen het positieve, mijn glas is eerder halfvol dan halfleeg. Dat was volgens mij de reden van het hanteerbaar houden van de tinnitus symptomen.

In 2013 woonde ik een lezing over tinnitus in het ziekenhuis in Schiedam bij. Het leek me interessant meer te horen over nieuwe ontwikkelingen rond tinnitus en gelijkgestemden te ontmoeten. Die bijeenkomst veranderde mijn leven! En omdat ik vaak meeschrijf met dit soort bijeenkomsten heb ik mijn aantekeningen nog eens doorgenomen voordat ik dit blog schreef.

2023 Pexels: Liza Summer

Lezing over tinnitus symptomen

De spreker, Peter, een man van ongeveer 35 jaar, vertelde hoe zijn leven met tinnitus was verlopen. Na de diagnose tinnitus werd hij eerder vermoeid en had hij last van concentratieverlies. En na perioden van veel te hard werken en stress veranderde het geluid in een orkaan van herrie, suizen en piepen….. keihard. Peter kreeg medicijnen om tot rust te komen, maar hij kon het leven niet meer aan. Gelukkig heeft hij geen einde aan zijn leven gemaakt maar hij was er wel bijna aan toe. 

Spanning en stress

Peter vertelde dat de tinnitus hem constante spanning gaf en dat hij negatieve gedachten rond tinnitus had. Niet door het geluid zelf, maar de gedachten die eromheen spelen, deze gaven hem spanning en stress. Hij vertelde: ‘Je gaat denken oooh dat geluidje wat ik nu heb daar valt mee te leven, maar ik heb gehoord en op internetfora gelezen dat het erger wordt. Dat geeft spanning en stress. Spanning zoekt het zwakste systeem in je lichaam. Dat kan je maag zijn maar ook het gehoor. Daarom is het ontzettend belangrijk om spanning en stress te vermijden.’
Hij benoemde regelmatig zijn concentratieverlies, de spanning en depressiviteit. Het voelde voor mij erg zwaar.

KNO-arts vertelt over tinnitus symptomen

De KNO-arts wilde inzicht geven in waar tinnitus vandaan komt en waar je rekening mee kunt houden. Hij sprak over objectieve en subjectieve tinnitus en deelde informatie die op dat moment actueel was, maar inmiddels achterhaald is. Gelukkig ontwikkelt de wetenschap zich en weten we tegenwoordig meer over wat wel en niet werkt bij tinnitus. Cognitieve gedragstherapie als Acceptance and Commitment Therapy (ACT) blijken wetenschappelijk aantoonbaar effectief te zijn bij tinnitus symptomen.

Gevoeligheid en tinnitus

De KNO-arts vertelde dat onderzoek uitwijst dat mensen met een gevoeliger karakter, in de psychologie type D genoemd (depressieve aanleg), meer last hebben van tinnitus dan mensen die makkelijker en laconieker in het leven staan. Dit pleit voor een groeimindset en regelmatig ACT oefeningen doen om overprikkeling te voorkomen.

Advies KNO-arts

De arts adviseerde:

 • ‘de allerbelangrijkste behandeling is: ‘zorg dat het niet erger wordt‘.
 • Gebruik in lawaaiige ruimtes gehoorbescherming. Het is niet zo dat je , omdat je toch al slecht hoort, jouw gehoor niet hoeft te beschermen. Juist slechthorende mensen en mensen met tinnitus moeten hun gehoor beschermen.
 • Leer ermee omgaan en vraag daar hulp bij.

Vestig je hoop niet op pilletjes of supersuccesverhalen. Het is maatwerk wat bij je past. Vind een manier om er mee leren om te gaan. 
 

2013 Hoofdboodschap van de KNO-arts

Omgaan met tinnitus symptomen

In de pauze sprak ik een aantal mensen. Zij vertelden hoe zij omgingen met tinnitus en hoe dit hun leven beïnvloedde.

 • De een ging niet meer naar verjaardagen,
 • de ander was in een sociaal isolement geraakt,
 • weer iemand anders klaagde over de ‘slechte’ zorgverlening.

De mensen waren somber en gefrustreerd. Zij konden hun omgeving ook niet duidelijk maken wat ze hebben. waardoor ze zowel op het werk en van hun partners geen begrip kregen.

Ik werd er naar en akelig van alle verhalen en de sombere gezichten.

Wat Peter hielp

Peter heeft door positieve cognitieve gedragstherapie (tinnitustherapie) de weg omhoog weer gevonden. Hij vertelde: ‘Het gaat erom dat je in staat bent om je eigen gedachten rondom tinnitus te beïnvloeden.

De therapie wordt vaak in groepen gegeven’. Na de tweede sessie merkte hij dat het werkt, de luidheid kan je niet veranderen maar de last die hij ervaarde is meer van hem afgevallen, zijn gedachtevorming heeft hij daarop aangepast.

Ook ontspanningsoefeningen hebben Peter goed geholpen. Per dag doet hij actief ontspanningsoefeningen en pakt er wat extra als hij weet dat hij een drukke dag heeft. Peter ervaarde de groepssessie als waardevol, je bouwt elkaar op. 

Mijn besluit

Direct na de voorlichting van een KNO-arts over de oorzaak van tinnitus en enkele richtlijnen om goed met tinnitus om te gaan, ging ik naar huis. Ik schudde eens flink met mijn armen en hoofd en probeerde de negatieve energie uit mijn lichaam te laten verdwijnen. Oef wat was dit intens! Ik vergeet deze bijeenkomst nooit meer!

Ik nam het besluit: ‘ik laat mijn leven niet regeren door tinnitus. De geluiden zijn er, dat is wat het is, ik ga er niet tegen strijden, maar ga er alles aan doen om ze zoveel mogelijk te negeren en richt mij op het doen van dingen waar ik energie van krijg’. Voor dat besluit ben ik enorm dankbaar! Het draagt bij aan mijn welbevinden. En als ik periodes van harde tinnitusgeluiden heb, dan kijk ik eerst naar de bron en probeer de beste oplossing voor dat moment.

Hoe ik omga met tinnitus symptomen.

Ik

 • zoek afleiding in andere dingen
 • besef me dat tinnitus energie vraagt en zorg voor voldoende nachtrust en tussentijdse rustmomenten (denk aan: een moment aandachtig present te zijn, eventjes niets doen en met mijn ogen dicht zitten, regelmatig momenten voor mezelf plannen en dan alleen doen wat ik zelf graag wil)
 • heb fijn werk waar ik mijn passie in kwijt kan en waar ik geen last heb van lawaai
 • zorg voor een goede bloedruk (de KNO-arts vertelde dat een hoge bloeddruk tinnitus kan verergeren)
 • ik ga nooit meer naar zo’n lotgenotencontactavond!

Acceptance and Commitment Therapy en tinnitus symptomen

Terugkijkend op deze ervaringen zie ik dat ik onbewust (ik had in 2013 nog nooit van Acceptance and Commitment Therapy gehoord) ACT toepaste. Je ziet de acties die ik ondernam terug in de zes kernprocessen van ACT.

 1. Ik accepteer dat ik een fluit en een suis hoor en vecht er niet tegen.
 2. Ik focus er niet met mijn gedachten op.
 3. Bij overbelasting ben ik bewust aanwezig.
 4. Ik ken mezelf, weet wat ik wil en doe werk wat ik fijn vind.
 5. Ik laat mijn leven niet bepalen door tinnitus, maar kies er bewust voor vanuit mijn intrinsieke waarden te leven.
 6. Mijn acties komen voort uit mijn hogere waarden en ik wijd me daar volledig aan.

Wil je meer weten over ACT? En hoe ik je kan helpen? Lees onderstaande voorwaarden en maak een kennismakingsafspraak.

Begeleiding met ACT voor mensen met tinnitus

Als Specialist Hoogbegaafdheid, verpleegkundige en ervaringsdeskundige kan ik mensen met tinnitus door gebruik te maken van de Acceptance and Commitment Training helpen. Er is één voorwaarde!

Voordat ik hoogbegaafde mensen met tinnitus met behulp van ACT en de Polyvagaaltheorie ga begeleiden, dienen zij eerst een kwalitatief goed en diagnostisch traject met een multidisciplinaire stapsgewijze aanpak bij een audiologisch centrum afgerond te hebben. Dit multidisciplinaire traject wordt in principe door de zorgverzekering vergoed en krijgt de oorzaak en context zodanig in beeld dat er maatwerkadvies gegeven kan worden.

Hier vind je gespecialiseerde audiologische centra.

Wanneer er Acceptance and Commitment Therapy wordt geadviseerd kun je mij benaderen en maken we in een online afspraak kennis en ervaren we of de therapeutische klik er is en kan ik beoordelen of mijn diensten jou het gewenste resultaat bieden.

Nb. Mijn diensten zijn niet in het specialistische pakket van audiologische centra opgenomen.

Bronvermelding

Oorsuizenvoorlichting

F Cima, R. F., Maes, I. H., Joore, M. A., W M Scheyen, D. J., El Refaie, A., Baguley, D. M., C Anteunis, L. J., P van Breukelen, G. J., & S Vlaeyen, J. W. (2012). Specialised treatment based on cognitive behaviour therapy versus usual care for tinnitus: a randomised controlled trial. In www.thelancet.com (Vol. 379). www.thelancet.com

Hayes, S. C. (2020). Resource for A Liberated Mind.

World Health Organization. (2022). WHO Global standard for safe listening venues and events.

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.