Hoe je ervoor zorgt dat je als hoogbegaafde gemotiveerd blijft

Motivatie hoogbegaafdheid

Motivatie… voor mijn studie Specialist Hoogbegaafdheid moest ik een visie vormen op de juiste interventie die de intrinsieke motivatie leerlingen kan aanwakkeren en/of behouden. Ik deel een stukje van mijn wetenschappelijk onderbouwde visie met de wens dat het jou motiveert.

Motivatie en uitmuntendheid

Motivatie, hoe specifiek ook gedefinieerd, speelt een cruciale rol in het proces waarin jongeren en volwassenen, op elk gebied van menselijke activiteit, uitmuntendheid kunnen bereiken. 

Onderzoek naar motivatie bij hoogbegaafdheid

Er is veel onderzoek gedaan naar motivatie.

Wanneer je verschillende modellen van hoogbegaafdheid naast elkaar legt wordt de rol van motivatie in elk model benadrukt.

Denk hierbij o.a. aan het triadisch model (Renzulli,1978), meerfactorenmodel (Monks, 1995) en DMGT (Gagne, 2010). De rol van motivatie wordt in elk model benadrukt.

Intrinsieke motivatie

Overall zie ik motivatie als een vuurtje dat vaardigheden omzet in prestaties. Het drijft ons om dingen te kunnen doen en te willen doen.

Intrinsieke motivatie beschrijft de drang om een ​​activiteit uit te voeren omwille van de activiteit zelf, in plaats van voor externe beloningen.  Vanuit een diep verlangen komt men in actie om de juiste interventies toe te passen voor het optimaalste resultaat.

Ik noem dat vaak waardengedreven leven. De Act Therapy biedt daar prachtige handvatten voor.

Hoogbegaafd talent en succes

Hoewel natuurlijk talent of hoogbegaafdheid, academisch- en carrièresucces voorspelt, is motivatie de katalysator die bekwaamheid mogelijk maakt. (McCoach & Flake, 2018)

Wat motivatie aanwakkert

Csikszentmihalyi (1975) beschreef dat je in een flow kunt komen door optimale uitdaging, gecombineerd met intellectuele stimulatie.

Dit betekent dat het werk of de lessen in de zone van naaste ontwikkeling (net iets boven het vermogen van de hoogbegaafde) moeten liggen.

Sleutelfactoren voor motivatie

Ryan en Deci kwamen door onderzoek tot de conclusie dat autonomie, (sociale) betrokkenheid en competentie sleutelfactoren zijn van motivatie. Intrinsieke motivatie wordt verhoogd door te voldoen aan deze drie behoeften.

Voldoende uitdaging nodig voor hoogbegaafden

Het gevoel van competentie krijgt men als men in de zone van naaste ontwikkeling zit. Voor werkgevers en leraren is het belangrijk om na te gaan of er voldoende uitdaging in werk/ studie aanwezig is.

Flow en waarden

Ik hecht belang aan studeren en werken vanuit waarden, intrinsieke motivatie en flow zoals verwoord in het motivatiemodel van Siegle en McCoach (2005).

Hoe meer uitdaging bieden?

Mijn studie richt zich op het onderwijs. Continue maak ik in mijn hoofd de switch naar hoogbegaafde volwassenen.

In het onderwijs zijn compacten, verrijken en versnellen manieren om aan de behoefte aan uitdaging invulling te geven.

Een principe uit de ontwikkelingspsychologie (H.B. Robinson, 1983; Stanley & Benbow, 1986) is dat individuen leren het beste wanneer er een optimale match is tussen hun bereidheid om te leren en het aangeboden materiaal.

Voor hoogbegaafde volwassenen is het in het werk niet veel anders.

Wat hoogbegaafde volwassenen, leerlingen en studenten nodig hebben

  • Over het algemeen zijn hoogbegaafde mensen intrinsiek gemotiveerd om activiteiten te ondernemen die redelijk nieuw, interessant, plezierig, opwindend en optimaal uitdagend zijn. (McCoach & Flake, 2018)
  • Mensen met een zeer hoog cognitief vermogen hebben academische interventies nodig die dieper en sneller zijn dan die van hun normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten. 

Kenmerken van hoogbegaafdheid vragen nader onderzoek

Bovenstaande bewijst mijns inziens voldoende, het cruciale belang van individueel onderzoek naar wat mensen drijft zodat zij energiek hun werk kunnen doen.

Wanneer iemand pas op volwassen leeftijd er achter komt dat hij hoogbegaafd is, roept dit veel vragen op. Het vraagt vaak wel wat tijd om het ‘label’ hoogbegaafdheid een plaats te geven.

Ontdekking van hoogbegaafdheid vraagt voor veel mensen een stevige omslag in het zelfbeeld.

Het verdient individueel onderzoek naar wat helpend kan zijn om de eigen behoeftes te vinden en daar invulling aan te geven.

Wie hier vragen over heeft, kan contact met mij opnemen om gemotiveerd te blijven en om te leren vanuit een positieve kracht met hoogbegaafdheid te gaan leven.

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.