Vergroten van veerkracht leidt aantoonbaar tot minder verzuim 

veerkracht psychologische flexibiliteit

De belangrijkste risicofactoren voor stress zijn: lage sociale steun, stressvolle gebeurtenissen, en dagelijkse stress. Daarnaast is ervaren stress een van de meest consistent geassocieerde risicofactoren voor een slechte geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid en het gebruik van de gezondheidszorg (Cohen et al., 2007). Het vergroten van veerkracht loont!

Een wetenschappelijk onderbouwd artikel over het verminderen van verzuim door het vergroten van veerkracht (psychologische flexibiliteit).

Risicofactoren van verzuim door stress 

De belangrijkste risicofactoren voor stress zijn: lage sociale steun, stressvolle gebeurtenissen, en dagelijkse stress. Daarnaast is ervaren stress een van de meest consistent geassocieerde risicofactoren voor een slechte geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid en het gebruik van de gezondheidszorg (Cohen et al., 2007).

Hoge verzuimkosten door stress

Het blijkt dat mensen met fysieke en mentale beperkingen minder productief zijn en zorgen voor hogere kosten voor de gezondheidszorg (Kessler et al., 2005). Voor henzelf is dagelijks gedoe en stress evenzeer schadelijk. Dagelijkse stress en gedoe worden veroorzaakt door gebeurtenissen of prikkels die mensen tijdelijk belasten.

En die dagelijkse beslommeringen en prikkels kunnen negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid en iemands stemming. De veerkracht (psychologische flexibiliteit) wordt op de proef gesteld.

TNO innovation for life berekende de verzuimkosten in 2018 per werknemer met werkstressgerelateerde klachten. Per werknemer is dat € 9.100,00 per jaar. Hoogbegaafde werknemers met problemen op het werk zijn lopen meer risico op stress op het werk.

Psychologische flexibiliteit als interessante veerkracht vergroter

Psychologische flexibiliteit is een transdiagnostisch concept dat een scala aan inter- en intrapersoonlijke vaardigheden met zich meebrengt. Het wordt steeds meer beschouwd als een fundamenteel aspect van gezondheid (Kashdan & Rottenberg, 2010).

Psychologische flexibiliteit kan worden gedefinieerd als het vermogen om 

  • verschillende situationele eisen te herkennen en zich daaraan aan te passen; 
  • mindsets of gedragsrepertoires te veranderen wanneer deze strategieën persoonlijk of sociaal functioneren in gevaar brengen; 
  • evenwicht te bewaren tussen belangrijke levensdomeinen; 
  • en bewustzijn: open en toegewijd zijn aan gedrag dat congruent is met diepgewortelde waarden. (Kashdan & Rottenberg, 2010). 

Onderstaand een afbeelding van een flexibiliteitsprofiel bij een veerkrachtmeting. De groene grafiek is bij aanvang van het traject, de blauwe grafiek na afronding van het traject (na 3 ½ maand). Het totaal van deze componenten bepaalt de mate van veerkracht.

psychologische flexibiliteit hoogbegaafd
Groen: veerkrachtmeting voorafgaand aan traject
Blauw: flexibiltiteitsprofiel na 3 ½ maand

Psychologische flexibiliteit is niet de enige belangrijke factor die bijdraagt aan de fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid en welzijn. Andere doelen om gezondheid en welzijn te bevorderen zijn mindfulness en positieve psychologie (Slade, 2010).

Het voordeel van psychologische flexibiliteit 

Een voordeel van psychologische flexibiliteit ligt echter in het feit dat interventies die psychologische flexibiliteit bevorderen, de opbouw van nieuwe repertoires van gedragingen programmeren (d.w.z. effectief en gewaardeerd gedrag) en een persoon kritisch helpen beslissen, wanneer en hoe zij deze vaardigheden kunnen gebruiken (Gloster et al., 2015).

In ruim 185 gerandomiseerde klinische onderzoeken is er gekeken naar het vergroten van psychologische flexibiliteit. 

Deze studies documenteren duidelijk hoe psychologische flexibiliteit de impact van dagelijkse stress  vermindert en de risicofactor verlaagt.

Een belangrijk punt hiervan is het feit dat psychologische flexibiliteit een fundamentele factor is die in meer of mindere mate bij alle mensen aanwezig is. Psychologische flexibiliteit is plooibaar en er bestaan technieken om psychologische flexibiliteit te vergroten. 

Deze onderzoeksresultaten vormen de basis voor volksgezondheidsinitiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het welzijn (Kashdan & Rottenberg, 2010).

Veerkracht en de Acceptance And Commitment Therapy (ACT)

De Acceptance And Commitment Therapy is een bewezen therapie die de veerkracht vergroot. Ik werk graag met ACT omdat het een concrete, niet zweverige vanuit de positieve psychologie opgebouwde manier van werken die geen lange trajecten kent

Het concreet meetbare resultaat geeft mij veel voldoening in mijn werk en de cliënt ziet duidelijke vooruitgang met tussentijdse metingen.

De combinatie van ACT en hoogbegaafdheid en daarbij al mijn levenservaring en kennis uit diverse opleidingen, maakt mijn werkwijze uniek.

Meer weten over hoe je jouw veerkracht vergroot? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Bronnen

Cohen, S., Janicki-Deverts, D., & Miller, G. E. (2007). Psychological Stress and Disease. American Medical Association. https://jamanetwork.com/

Gloster, A. T., Gerlach, A. L., Hamm, A., Höfler, M., Alpers, G. W., Kircher, T., Ströhle, A., Lang, T., Wittchen, H. U., Deckert, J., & Reif, A. (2015). 5HTT is associated with the phenotype psychological flexibility: results from a randomized clinical trial. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience265(5), 399–406. https://doi.org/10.1007/s00406-015-0575-3

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. In Clinical Psychology Review (Vol. 30, Issue 4, pp. 865–878). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.03.001

Kessler, R. C., Tat Chiu, W., Demler, O., & Walters, E. E. (2005). Prevalence, Severity, and Comorbidity of 12-Month DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication. American Medical Association.

Slade, M. (2010). Mental illness and well-being: the central importance of positive psychology and recovery approaches. BMC Health Services Research10. https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-26

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.