Wanneer ben je intelligent?

intelligent, intelligentie, hoogbegaafdheid

Hoge intelligentie is een kenmerk van hoogbegaafdheid, maar wanneer ben je intelligent? Wat is de g-factor en is dat te meten? De oorspronkelijke aanleiding voor het ontwerpen van een intelligentietest was de vraag: ‘welke kinderen kunnen beter niet naar school gestuurd worden.’ Dit blog geeft uitleg over de verschillende begrippen.

Cognitie en intelligentie 

Cognitie en intelligentie hebben beide betrekking op het vermogen tot vrijwillig, gecontroleerd gedrag. Soms gaat men er van uit dat kennis ook een aspect van intelligentie is. Hieronder lees je wat het betekent als je intelligent bent en wat we onder cognitie verstaan.

Cognitie 

Het begrip ‘cognitie’ heeft vooral betrekking op het proces in het algemeen. En ‘intelligentie’ wordt in de regel gebruikt om de kwaliteit van de cognitie van een persoon te beschrijven in vergelijking met die van anderen.
Maar in wezen verwijst het begrip ‘intelligentie’ net als ‘cognitie’ naar het vermogen om problemen te kunnen oplossen. 

Intelligentie 

Intelligentie is een begrip dat zich niet gemakkelijk laat definiëren. Bij gebrek aan kennis en woorden wordt wel eens beweerd dat intelligentie is ‘wat een intelligentietest meet.’

Bij neuropsychologisch onderzoek wordt gekeken naar allerlei cognitieve functies, zoals:

 • aandacht
 • waarnemen
 • taal
 • geheugen

Maar vaak wordt daarnaast het intelligentieniveau bepaald en uitgedrukt in het intelligentiequotiënt (IQ).
Dan lijkt het net alsof cognitie en intelligentie verschillende dingen zijn.

In het blog over intelligentietesten lees je verdiepende informatie over intelligentietesten en wat ze meten.

intelligent, hoogbegaafd, intelligentie

2023 Unsplah: Nguyen Dang Hoang Nhu

Intelligentie gaat verder dan enkel IQ-scores

Intelligentie gaat verder dan enkel IQ-scores en academische prestaties. Het draait om het vermogen om complexe problemen op te lossen, te leren van ervaringen en je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het gaat om creatief denken, emotionele intelligentie en sociale vaardigheden.

Talenten

Maar laten we niet vergeten dat intelligentie ook divers is! Iedereen heeft unieke talenten en vaardigheden die bijdragen aan ons begrip van de wereld. Of je nu een wiskundig genie bent, een meester in communicatie of een visionair in technologie, jouw intelligentie is waardevol.

Dus, wanneer ben je echt intelligent? Het antwoord is simpel: altijd! Het is niet gebonden aan een enkele definitie of maatstaf. Het is een voortdurende ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzichten.

Ontdek jouw unieke intelligentie en zet het in om de wereld te veranderen. Laat je creativiteit stromen, omarm nieuwe uitdagingen en blijf leren.

Jij hebt de kracht om grenzen te verleggen en de toekomst vorm te geven.

Verschillende opvattingen over intelligent zijn

Het begrip intelligentie is in de 20e eeuw een eigen leven gaan leiden, waarbij vooral aandacht was voor het zo goed mogelijk meten van intelligentie. Er was relatief weinig aandacht voor de conceptuele analyse en interpretatie van het begrip. 

Paul Eling, onderzoeker aan de Radboud Universiteit naar het brein, cognitie, gedrag en neuropsychologie, onderscheidt twee principieel verschillende opvattingen over verschillen wanneer iemand intelligent is: 

 1. één onderliggende factor
 2. verschillende factoren of psychologische processen, en in elk daarvan kunnen mensen verschillen. 

Één onderliggende factor

Een voorbeeld van een visie waarin intelligentie geïnterpreteerd wordt als een enkele factor, die met een en dezelfde meetprocedure is vast te stellen, is de visie van Francis Galton. 
Deze Engelse wetenschapper bestudeerde de menselijke geest en brein en was de grondlegger van eugenetica en psychometrie. 

Hij meende dat alle kennis via de zintuigen tot ons komt. Als iemand heel slim is, betekent dit dat deze persoon een goed zintuigsysteem moet hebben om een grote denkkracht te ontwikkelen.

Binet – intelligent

De Franse psychiater Alfred Binet kreeg van de Franse overheid de opdracht een methode te vinden waarmee bepaald kon worden welke kinderen beter niet naar school gestuurd konden worden. Hij bedacht met zijn collega Theodore Simon dat hij kinderen met verschillende testen zou screenen op schoolse vaardigheden:

 • wat wisten ze van rekenen
 • hoe was hun algemene kennis
 • hoe goed was hun taalvermogen?

Intelligentietest

Binet ontwikkelde een test met dertig verschillende opdrachten, die een beroep deden op, ondermeer

 • logisch redeneren
 • rijmwoorden zoeken
 • voorwerpen benoemen
 • geheugen
 • aandacht.

Binet benadrukte dat elk testje op zich niets te betekenen had; het maakt eigenlijk niet uit welke tests je gebruikte, als je er maar veel gebruikte! (Boake, 2002)

Executieve functies en intelligentietesten

Weetje dat, als je minder ontwikkelde executieve functies hebt, ook slechter op een intelligentietest scoort? In de webinars over executieve functies vertel ik daar meer over en ook wat helpend is en wat je daaraan kunt doen.

Hoogbegaafdheid en intelligentie

Waneer je er kortgeleden achter gekomen bent dat je hoogbegaafd bent, kan je veel vragen hebben en onzeker zijn. In deze fase raad ik niemand aan om een intelligentietest te maken. Een lagere score dan 130 doet veel met het zelfbeeld van mensen. En dat is wellicht ook onnodig, besef je vooral dat een hoge intelligentie één facet van hoogbegaafdheid is. Hoogbegaafdheid is zoveel breder. Dat lees je in dit blog kenmerken hoogbegaafdheid.

Intelligent: is dat te meten met een intelligentietest?

Uiteindelijk heeft de testbatterij van Binet de tijd overleefd en is deze getransformeerd tot de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS). Dit is de meest gebruikte intelligentietest. Maar de grondgedachte van Galton leeft ook nog steeds.

Spearman en intelligentie

De Engelse psycholoog Charles Spearman (1863-1945) was sterk beïnvloed door Galton en heeft diens werk over correlatiematen voortgezet. Hij vond dat de diverse subtests die gebruikt werden in de intelligentiemeting, altijd met elkaar correleerden. En dat scores op de subtests in feite voornamelijk door één gemeenschappelijke factor werden bepaald: de g-factor (van general)

Deze observatie is nu algemeen geaccepteerd. Zelfs intelligentie-onderzoekers die de meer-factoren-opvatting aanhangen geloven dat uiteindelijk de g-factor belangrijk is.
In de dagelijkse praktijk houden psychologen vaak vast aan die meer-factoren interpretatie. 

Intelligent? Wat is de g-factor?

Of we met een enkelvoudige test of met een test- batterij intelligentie meten, de g-factor (van general) lijkt toch het meest essentiële aspect te zijn.
Maar g is niets meer dan een psychometrisch construct: met behulp van psychologische tests kun je gegevens verzamelen en daar een getal uit distilleren: g.

Vragen rond de g-factor 

De moderne onderzoeken met verschillende technieken om de structuur of functie van hersengebieden in beeld te brengen werpen enig licht op openstaande vragen. Zij suggereren dat verschillen in intelligentie gerelateerd kunnen worden aan eigenschappen van de hersenen.

Er blijven echter nog veel vragen over.

 • Wat representeert het getal? 
 • Hoe kan dat getal allerlei cognitieve processen of ons denkvermogen weerspiegelen? 
 • Waarin verschillen individuen als ze verschillen in g? 
 • Waar in het brein zit g?

Een vraag aan jou

Voel je dat je best wel intelligent bent en wil je meer weten over hoogbegaafdheid en intelligentie?

Hoogbegaafdheid is veel meer dan intelligent zijn. Lees dit blog over kenmerken van hoogbegaafdheid.

Wil je nu ook in het concept hoogbegaafdheid gezien en gehoord worden en daar uithalen wat erin zit? Neem dan contact op via deze button en maak een kennismakingsgesprek. Dan kijken we of er een professionele klik is en of ik jou kan helpen bij het invullen van jouw hulpvraag.

Bronvermelding

Boake, C. (2002). From the Binet-Simon to the Wechsler-Bellevue: Tracing the history of intelligence testing. In Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology (Vol. 24, Issue 3, pp. 383–405). https://doi.org/10.1076/jcen.24.3.383.981

Eling, P. A. T. M. (2014). Op zoek naar intelligentie in het brein. Tijdschrift Voor Neuropsychiatrie En Gedragsneurologie, 110–116.

Toga, A. W., & Thompson, P. M. (2005). Genetics of brain structure and intelligence. In Annual Review of Neuroscience(Vol. 28, pp. 1–23). https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.28.061604.135655

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.