Wat meet een cognitieve capaciteitentest?

Hoogbegaafdheid Hoogbegaafdexpert

Waarom zou je een cognitieve capaciteitentest doen en wat meet deze test? Je leest het in dit blog.

Steeds vaker willen mensen een cognitieve capaciteitentest doen. Ze willen graag weten wat hun talenten en drijfveren zijn, maar ook inzicht in hun capaciteiten. En de TMA capaciteitenanalyse geeft een mooi breed beeld van je intellectuele niveau.

Hoogbegaafdheid is voor velen een beladen term

Maar hoogbegaafdheid is veel breder en complexer dan alleen maar uitzonderlijke vermogens en intellectuele capaciteiten. Hoogbegaafd is in de maatschappij best een beladen term, het wordt vaak verkeerd begrepen in de zin van ‘het hebben van een hoog intelligentiequotiënt (IQ).

En toch willen sommige mensen bevestiging van hun intellect. Ze willen dan graag een ‘officiële’ intelligentietest doen om een IQ te weten. Ik geen voorstander van een intelligentietest die met een IQ/ een getal komt, dat is niet de realiteit van intelligentie. Ik ben meer voor een cognitieve capaciteitentest. Het waarom lees je in dit blog.

Wat is hoogbegaafdheid?

‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens. Intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’

De omschrijving van het Delphi-model Hoogbegaafdheid heb ik overgenomen uit Hoogbegaafd dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden, door M.B.G.M. Kooijman- van Thiel (red), 2008, Oya Productions.

Wil je meer over hoogbegaafdheid lezen en de samenvatting van het Delphimodel Hoogbegaafdheid lezen? Dan adviseer ik je het blog ‘Wanneer ben je hoogbegaafd’.

Wat meet capaciteitentest hoogbegaafdheid

Fotocredits: Esther van Berk – De Visiegraaf

De G- factor en intelligentie

As je meer wilt lezen over intelligentie en de G-factor kan je het volgende blog lezen: ‘Wanneer ben je intelligent’. Je leest daar ook wat ‘officiële’ intelligentietesten meten. De conclusie and it blog is: ‘Intelligentie is niet uit te drukken in een G-factor omdat in de meeste testen zijn ontworpen om alleen de schoolse vaardigheden te onderzoeken’.

TMA capaciteitenanalyse

Ik gebruik graag de TMA capaciteitenanalyse. TMA staat voor Talent Motivatie Analyse, een term die onvoldoende recht doet aan de TMA methode. Want die methode bevat veel meer onderzoeken dan alleen een talentenanalyse. Ze kent ook een cognitieve capaciteitentest. Deze capaciteitenanalyse maakt onderscheid tussen wat er zuiver is aangelegd, dus je potentiële intelligentie en aangeleerde/ schoolse intelligentie.

Wat meet de TMA capaciteitenanalyse?

Intelligentie wordt meestal ingedeeld in fluid en crystallized intelligentie. Fluid intelligentie heeft betrekking op het vermogen om abstract te kunnen denken en is erfelijk.

Crystallized intelligentie is een culturele uitwerking van fluid intelligentie. Dat zegt iets over het geheel van in je leven opgedane kennis, vaardigheden en ervaring. En hoe je deze kunt toepassen.

Crystallized intelligentie is dus omgevingsafhankelijk. Ik zeg vaak: ‘In Afrika wonen ook kinderen met een hoge intelligentie, maar wanneer je alleen in het zand rondom je hutje kunt spelen en op de koeien moet passen kun wordt je intelligentieontwikkeling niet gestimuleerd’.

Onderzoek wijst uit dat, wanneer je een hoge fluid intelligentie hebt, maar je niet word gestimuleerd deze te ontwikkelen heb je een lagere crystallized intelligentie.

Voorbeeld rapport capaciteitentest

De capaciteitentest geeft de uitslag van het onderzoek weer in een mooi rapport wat uitlegt wat er is gemeten en hoe je dit kunt interpreteren.

Via de roze button hieronder vind je een voorbeeldrapportage.

Het doel van een capaciteitentest

Het is belangrijk om het doel van een capaciteitentest voor ogen te houden. Vaak doen mensen een capaciteitentest om een voorspelling te kunnen doen of zij geschikt zijn voor een bepaalde opleiding of functie. Werkgevers vragen ook wel eens om een capaciteitenanalyse. Zo willen zij een beeld krijgen van je intelligentieniveau.

Spannend zo’n capaciteitentest!

Zo’n test invullen is best spannend. Dat weet ik uit eigen ervaring. Daarom geef ik je een aantal tips die je helpen om onder zo optimaal mogelijke omstandigheden een capaciteitenonderzoek te doen.

  • Het is van het grootste belang dat je de capaciteitentest onder rustige omstandigheden kunt invullen.
  • Kies een ruimte die rustig en geluidsarm is. 
  • Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt.
  • Ontwikkel je executieve vaardigheden zodat tekorten de uitslag van de cognitieve capaciteitentest niet beïnvloeden.

De zes verschillende capaciteitenanalyses beschrijf ik in dit blog.

Ben jij ook benieuwd naar jouw cognitieve capaciteiten? Een cognitieve capaciteitenanalyse neem ik altijd in combinatie met een TMA talentenanalyse af. Neem via deze link contact met me op om te horen of deze analyses een antwoord op jouw vragen is.

Hier vind je meer over de tarieven van een capaciteitentest en talentenanalyse.

Bronnen over intelligentie en capaciteiten

Hieronder vind je enkele bronnen die ik heb gebruikt voor dit blog.

  • In de TMA-opleiding voor het afnemen van talentenanalyses en beroepenonderzoeken en cognitieve capaciteitenanalyses leerde ik veel over fluïde en crystallized intelligentie. Die info is een basis voor dit blog. Ik vulde deze basis aan met kennis uit de volgende twee bronnen:
  • Cavanaugh, J. C.; Blanchard-Fields, F (2006). Adult development and aging (5th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing/Thomson Learning.
  • Horn, J. L. (1968). Organization of abilities and the development of intelligence. Psychological Review, 75 (3), 242-259.

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.