Verschil KernTalentenanalyse en TMA

TMA talenten analyse KernTalenten analyse

De vraag: “wat is het verschil tussen de KernTalentenanalyse en de TMA en waarom werk jij met TMA” wordt mij vaak gesteld. Een analyse van beide talentenanalyses levert mij de volgende gegevens op.

Uitgangspunten van de KernTalentenanalyse en de TMA

Beide talentenanalyses zoeken niet naar gemiddelden en kennen geen hokjes, vakjes, types of kleuren. Daar ben ik enorm blij om want iedereen is uniek en niemand past in een hokje, vakje of kleurenschema.

Op de website van de Kerntalenten analyse lezen we: “De kerntalenten analyse gaat uit van wat je tussen het 4e en 12de levensjaar vooral graag deed. Dat is bepalend voor wat je later het liefste doet”.

De TMA (Talent Motivatie Analyse) gaat uit van de natuurlijke drijfveren van de mens die in de jonge jaren wel zichtbaar waren in bijvoorbeeld het lievelingsspeelgoed (gedachtegoed van de KerntalentenAnalyse), maar veronderstelt dat de mens bij het ouder worden zich ook ontwikkelt op bijvoorbeeld de innerlijke motieven.

Vragenlijst duur invullen KernTalentenanalyse en TMA

Het invullen van de vragenlijst van de Kerntalenten analyse duurt circa 30 minuten. Voor de TMA is het dubbele van de tijd nodig.


Aantal talenten bij Kern talenten analyse en TMA

De Kerntalenten analyse werkt met 23 kerntalenten. 

De TMA werkt met 44 talenten.

TMA Voorbeeldrapporten
TMA Talenten DNA

Los of geïntegreerd?

Op de website van de Kerntalentenanalyse lezen we:

“Een KernTalentenanalyse geeft je een compleet zicht op drie fundamenten:

 1. je persoonlijkheid (zijn) + 
 2. je talenten (zullen kunnen) +     
 3. je intrinsieke motivatie (willen).”

Als je de interactie van deze fundamenten zou willen weten, dan zou je achteraf een vendiagram moeten maken om te de interactie van deze drie te weten.

Bij de TMA zijn deze aspecten volledig geïntegreerd. Ook de interacties komen in de rapportages naar boven.
Lees via onderstaande roze button de verschillende voorbeeldrapporten van de TMA analyses.

Gradaties in de talenten analyses

De kerntalenten lijken drie gradaties te kennen: sterk, half en klein. 

De TMA onderkent negen verschillende gradaties.

Duurzaamheid van de uitslag van de talentenanalyses

Een kerntalentenrapport geeft aan: Dit rapport benadrukt wat levenslang goed bij je zal passen en geeft ook aan wat je extra moeite zal kosten op lange termijn.

TMA ziet groei in mensen en ontwikkeling en adviseert na twee tot drie jaar een nieuwe analyse te maken. Voor mij is de groei en potentie van mensen een belangrijk punt.
Elk mens ontwikkelt zich. Die ontwikkeling zie ik ook terug in de analyses die mijn cliënten, 11 maanden na de eerste analyse maken.
Na 11 maanden krijgen zij nl. tegen een gereduceerd tarief een tweede analyse van mij aangeboden.

Validiteit van de talentenanalyses

Op de website van de Kerntalenten analyse lezen we: “De vragenlijst werd wetenschappelijk gevalideerd en heeft een test-hertest-hertest betrouwbaarheid van 84 Cronbach’s Alpha. (Dat is even hoog als de Big5 Personality Test, al mikt die op andere persoonlijkheidskenmerken dan een KernTalentenanalyse. “

De validatie van de vragenlijst heeft plaats gevonden door prof. dr. Elke Van Hoof, gespecialiseerd in hoogsensitiviteit, waarbij gekeken is naar de test-hertest betrouwbaarheidsvaliditeit.

Deze  test-hertest betrouwbaarheidsindex komt overeen met die van TMA.

De uitgebreidere validatie van de TMA betreft een onderzoek die uitgaat van 5000 kandidaten uit de Nederlandse beroepsbevolking met leeftijden tussen de 15 en 64 jaar.

De TMA is gender neutraal. In de steekproef waren de mannen en vrouwen gelijk verdeeld.

Bij welke normgroep is de KernTalentenanalyse en de TMA getest

Op de website van de Kerntalenten Analyse is geen informatie bekend over de gehanteerde normgroep.
In rapportages lees ik: empirisch werd ontwikkeld op basis van het afnemen gedurende 25 jaar van >10.000 diepte-interviews van ingenieurs en sinds 2005 ook van andere profielen, waaronder pubers, adolescenten, studenten en tal van andere volwassene in andere beroepen dan ingenieurs zoals juristen, psychologen, leerkrachten en enz.

De normgroep van TMA bevat bijna 9000 kandidaten. Deze groep is gelijk verdeeld over mannen en vrouwen.

Koppelingen met competenties en de leerbaarheid daarvan op basis van de talenten

TMA geeft een zeer goed beeld over welke omgeving doorslaggevend is voor het welbevinden van de kandidaat en waar deze de energie vandaan krijgt.

Dit is volledig verwerkt in het Talenten- en competentiepaspoort.

Binnen teams kunnen moeiteloos de functies, competenties, talenten etc. met elkaar gematcht worden. Voorbeelden van deze rapporten zijn via onderstaande button te downloaden.

Zijn de KernTalentenanalyse en TMA wetenschappelijk bewezen?

Zonder wetenschappelijke gegevens van de Kerntalentenanalyse kan er natuurlijk geen wetenschappelijk objectieve vergelijking worden gemaakt.

De wetenschappelijke onderbouwing van de TMA is wel aanwezig. Deze is in 2021 ter beoordeling aangeboden aan de Cotan. De uitslag ziet er gunstig uit. De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt een breed scala aan tests, toetsen en vragenlijsten die in Nederland worden gebruikt.

Waarom kiezen voor de TMA Talenten analyse

Zoals wellicht bekend, werk ik graag met de TMA Talenten analyse. Ik heb daar meerdere redenen voor. Hieronder lees je er vijf.

 1. Hoogbegaafde mensen vind het fijn als iets wetenschappelijk bewezen is. Ze willen weten waarom je doet wat je doet. Zo werkt het ook bij mij, ik vind het werken met wetenschappelijk onderbouwde methodieken ook belangrijk.
 2. De KernTalentenanalyse zegt dat je levenslange keuzes op de Kerntalentenanalyse kunt baseren. Ik geloof daar niet in, want life- events, omgevingsfactoren, mindset, ontwikkeling executieve functies, intelligentieontwikkeling en meer factoren, beïnvloeden je drijfveren, talent en potentieel. Ik ga niet uit van een statische mindset die uitgaat dat niets veranderlijk is. Ik heb een growth-mindset die uitgaat van wat kan ontwikkeld worden en wat kan beter?
 3. De TMA past goed bij mij omdat ik vanuit de positieve psychologie en de Positieve Cognitieve GedragsTherapie, en met Acceptance and Commitment Therapy (ACT) werk. De TMA Methode is ook gebaseerd op deze, en verschillende andere wetenschappelijk bewezen theorieën. 
 4. Daarnaast combineer ik één van specifiek voor hoogbegaafdheid ontwikkelde, wetenschappelijk onderbouwde en meest gebruikte, dynamische meerfactoren talent- identificatiemodellen met de TMA methode.
 5. Ik spreek regelmatig mensen die een KernTalentenanalyse hebben gedaan en zich er niet in herkennen. Zij willen een TMA analyse doen en vinden, mede door de uitleg en het gesprek wel herkenning en kunnen met veel zelfinzicht.

Creativiteit en de KernTalentenanalyse

Wat ik mooi vind in de Kerntalenten analyse is de onderverdeling in het onderwerp creativiteit. Er wordt onderscheid gemaakt in:

 • Praktische creativiteit: hands-on nuttige en praktische resultaten maken en oplossingen bedenken voor functionele problemen. In de TMA zien we dit terug in de score op pragmatisme
 • Mentale creativiteit: grenzeloze fantasie, freewheelen, ideeën en visie genereren, mogelijkheden zonder begrenzing zien, gevoeligheid voor prikkels, sfeer, spanningen en emoties. In de TMA zien we dit terug in de score op grensverleggend, creativiteit, empatisch vermogen en extraversie.
 • Esthetische creativiteit: hands-on mooie dingen maken. Originele innovatieve dingen bedenken, outside the box denken en verbanden leggen. In de TMA zien we dit terug in de score op creativiteit, grensverleggend, afwisseling, onafhankelijk denken, conformeren, energie en actie en pragmatisme.

Het Talenten en competentiepaspoort biedt inzicht in de talenten en competenties, en de onderliggende drijfveren en leerbaarheid.
Daarnaast is het terugkoppelgesprek voor mij belangrijk om thema’s te inventariseren, te duiden en uitleg te geven hoe een en ander geïnterpreteerd kan worden.

Ik geloof dat het belangrijk is dat iemand zichzelf en zijn gedrag begrijpt. Ook ben ik ervan overtuigd dat er geen universeel instrument is dat voor iedereen past. Wanneer iemand door een KernTalentenAnalyse meer inzicht in zichzelf krijgt is dat al winst.

En wanneer iemand een KernTalentenanalyse heeft gedaan en bij mij coaching wil, dan kan ik het KernTalentenrapport redelijk goed interpreteren.
Met aanvullende onderzoeken en diepgaande gesprekken vinden we antwoorden op de levensvragen die zich aandienen.

Met dank aan TMA company voor de feitelijke gegevens.

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren