Multiplechoicevragen en hoogbegaafden -> geen goede combi

multiplechoicevragen hoogbegaafden

Multiplechoicevragen en hoogbegaafden gaan lang niet altijd samen. Lees hier het verhaal van Bram. “Ik hoop dat hij nog wat vaker op zijn gezicht gaat,” zei de juf. “Dan leert hij wel dat niet alles vanzelf gaat.” Van de 15 multiplechoicevragen had hij er 12 fout.…….

De juf begreep het niet. In het begin van het schooljaar had Bram ook al mindere resultaten bij de multiplechoicevragen. De twaalfjarige Bram maakt zijn andere schoolwerk altijd bovengemiddeld. En nu……. zeer onvoldoende. Dat grijpt diep in bij hem.

Bram is naast slim, ook erg gevoelig voor geuren, de labels in zijn kleding en voor wat anderen zeggen. Regelmatig weet hij geen weg met zijn overweldigende emoties.

De praktijk van hoogbegaafden bij multiplechoicevragen

Bram had thuis niet verteld dat hij de multiplechoicevragen zeer slecht heeft gemaakt. Totdat zijn ouders een belletje van de juf kregen, zij wilde een oudergesprek. Tijdens het overleg waar Bram ook bij was, kwam de multiplechoicetoets naar voren. Bram voelde zich falen en erg ongelukkig.

De 56- jarige juf zei: “Bram is zo slim, hij moet maar veel met multiplechoicevragen oefenen, dan leert hij het wel. De rest van het schoolwerk gaat hem zo makkelijk af, ik hoop dat hij nog wat vaker op zijn gezicht gaat.”

multiplechoicevragen hoogbegaafden

Hoogsensitief

Als ik dit soort gebeurtenissen hoor, breekt mijn hart. Dat dit anno nu nog gezegd wordt door leerkrachten! Wat een negatieve ervaring voor kinderen. Welke impact hebben de woorden op de hoogbegaafde en hoogsensitieve Bram? Wat doet dit met Brams zelfbeeld? Hij is al zo perfectionistisch, de opmerking ‘dat hij nog maar vaker op zijn gezicht moet gaan omdat hij het dan leert’ blijft in zijn hoofd na-echoën.

Daarom dit blog voor alle leraren!

Hoe werken multiplechoicevragen bij hoogbegaafden?

Multiplechoicevragen worden vaak samengesteld door een open vraag door verschillende personen te laten beantwoorden. De meest gegeven foutieve antwoorden worden als optie genoteerd en het juiste antwoord wordt op verschillende rijen tussen, boven of onder de foute antwoorden geplaatst.

Echter, hoogbegaafde leerlingen en volwassenen willen diepgang in de lesstof en bij de toetsvragen. Multiplechoicevragen zijn vaak oppervlakkig en hoogbegaafden zoeken meer achter de vragen en kunnen minstens nog drie antwoorden geven op de vraag. Ze denken vaak: ja, stelling A is waar onder die en die condities…. maar is hij dan in een andere situatie ook waar of niet?

Daarnaast kunnen zij ook prima verantwoorden waarom hun antwoord juist is. Hun denkwijze en het verplichte kiezen brengt hen in verwarring.

De basis van multiplechoicevragen is vaak gebaseerd op kennis door uit het hoofd geleerde opsommingen en rijtjes. Doordat hoogbegaafden vanuit begrip leren en niet op geheugen, herkennen ze zich niet in de antwoorden.

Volwassenen en meerkeuzevragen

Marnix vertelt: “tijdens mijn studie orthopedagogie heb ik altijd gedacht dat ik een heel gemiddelde student was, ook al wist ik dat ik hoogbegaafd ben. Vooral tijdens de bachelor was bijna alles multiple choice. Het was steeds hakken-over-de-sloot-werk zeg maar. Verrijkende groepen die bijvoorbeeld extra onderzoek mochten doen (dat begon toen net op te komen) selecteerden juist op resultaten. Achteraf eigenlijk heel jammer! Want de studie vond ik verder super interessant. 
Totdat ik een master kunstmatige intelligentie ging doen waar er veel meer getoetst werd d.m.v. het schrijven van papers of het maken van een demo of prototype (en dit ook onderbouwen). Ik ben nooit bezig geweest met m’n resultaten. Maar toen kwam ik erachter dat ik, als ik nog net 1 of 2 vakken iets beter had gemaakt, cumlaude geslaagd zou zijn….. En toen hoorde ik over multiple choice vragen bij hoogbegaafdheid. Ik dacht ik echt: goh… dit verklaart veel!

Hoe werkt het brein van hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen en volwassenen denken snel. Ze kunnen enorm goed associëren en halen allerlei conceptuele details bij een mogelijk antwoord. Velen zijn perfectionistisch en raken in paniek als ze niet snel een juist antwoord kunnen aanvinken. Zij heroverwegen hun antwoord en weten dan ook geen motivatie voor hun keuze te geven.

Hier nog een inzichtgevende aanvulling van een docent uit het middelbaar onderwijs die ook Specialist Hoogbegaafdheid is. Kinderen gaan altijd twijfelen, met name bij de leestoetsen en examens in de bovenbouw (ook vaak in lesmethodes terug te vinden) als ze soms tot 6x hetzelfde antwoord, bijvoorbeeld antwoord B, moeten invullen. Dan slaat de twijfel, zeker bij hoogbegaafde leerlingen, nog harder toe. De meerkeuze antwoorden staan echter nagenoeg altijd (zeker bij het CITO) op alfabetische volgorde. Sterker nog: bij alle CITO centrale examens moderne vreemde talen is dit altijd zo. Leer ze dit zodat ze leren beseffen dat 6x hetzelfde antwoord (of nog vaker) zeker wel mogelijk is. Dit kan enorm helpend zijn, net als het feit dat bij meerkeuze vragen statistisch gezien je eerste antwoord vaak het juiste is. Bij twijfel dus niet even snel je antwoord aanpassen.

Wanneer je begrijpt hoe het brein van hoogbegaafden werkt, zijn lage cijfers voor multiplechoicetoetsen voor de hand liggend. Ga er dan mee aan de slag en roep er een Specialist Hoogbegaafdheid bij.

Drie tips voor hoogbegaafde leerlingen bij het maken van bij multiplechoicevragen

Het is niet stom om aan de leraar te vragen of je de multiplechoicevragen op een andere manier mag maken. Denk aan een mondelinge overhoring of het maken van een werkstuk. Daar kan je je helemaal in uitleven!

  1. Twijfel niet te lang bij het geven van antwoorden. Vertrouw op je intuïtie. De praktijk wijst uit dat het eerste antwoord dat bij je opkomt vaak goed is.
  2. Vul als eerste alle vragen in waarvan je zeker weet dat het antwoord goed is.
  3. Maak een uittreksel van de stof als je weet dat lesstof met multiplechoicevragen getoetst wordt. Door het maken van het uittreksel verwerk je de lesstof in je geheugen. Kijk voor de toets nog even je uittreksel door of leer de hoofdpunten uit je hoofd.

Voel je herkenning en wil je meer weten?

Veel van mijn cliënten voelen zich anders en onbegrepen. Sommigen al van jongs af aan.

Wil jij meer informatie over de kenmerken van hoogbegaafdheid?

Wil je een kennismaken over hoe ik jou kan helpen? Neem contact met mij op.

Recensies van hoogbegaafden die moeite hadden met multiplechoicevragen

“Wat verhelderend, het ontroert me dat ik er nu pas achter kom dat bewegen tijdens het studeren bij mij en hoogbegaafdheid past.”

Hilde

“Wat een goede vragen stel je, ik wil er even over nadenken, want je raakt me.”

Hans

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.