Snelle denkers

vrouw snelle denkers hoogbegaafd

Snelle denkers willen het liefst doorgaan, niet treuzelen en vooral geen tijd verdoen met kletspraatjes. De kracht van snel denken wordt echter niet altijd gezien en gewaardeerd. Dit blog geeft vijf tips om gebalanceerd over te komen zodat je serieus genomen en erkend en gewaardeerd wordt om wie je bent en hoe je denkt.

Snelle denkers op hun best

Snelle denkers willen zelfbewust energie en enthousiasme uitstralen. Ze denken snel en buiten de geijkte kaders. Durven van mening te verschillen en weten waar ze voor staan.

De kracht van snel denken is niet aan de buitenkant zichtbaar en wordt ook niet altijd oprecht gewaardeerd. Dit zorgt voor onbalans in de communicatie en de eigen persoonlijkheid.

Snel denken is een kracht

Snelle denkers hebben nog wel eens problemen om de kracht van snel denken, aan de buitenwereld duidelijk te maken. Ze slaan stappen over en mensen kunnen hen niet volgen en snappen niet waar ze het over hebben.

Op deze manier werkt snel denken tegen hen, in plaats van voor hen. Hun eigenwaarde zakt en hun energie en enthousiasme worden gedempt. Dit voelt niet fijn.

Snel denken en verbanden leggen is een van de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid.

Snelle denkers en ideeën en mogelijkheden

Snelle denkers zien vaak eerder dan anderen, kansen en mogelijkheden om problemen op te lossen. Snelle denkers gaan dan snel vertellen wat de oplossing van een probleem is. Hoe de ander daar kan komen en ze zien het plan van aanpak al voor ogen.

Echter, snelle denkers kunnen ook vroegtijdig afhaken met aandragen van oplossingen en ideeën. Ze stoppen omdat ze toch al weten hoe hun omgeving gaat reageren.

Ze vinden het lastig om de ander mee te krijgen in hun plannen en om de verbinding te maken met de ander. Soms komt dat ook door hun natuurlijke uitstraling.

Regelmatig hebben snelle denkers hun behoeften en talenten niet helder voor ogen. Of ze kennen deze onvoldoende en weten ze niet te erkennen en waarderen. Of zij missen de vaardigheden om anderen mee te nemen in hun ideeën.

Dat kan anders, dat weet ik uit eigen ervaring.

Vijf acties voor meer zelfvertrouwen voor snelle hoogbegaafden

  1. Neem jezelf serieus en laat anderen weten waar je in uitblinkt
  2. Laat je niet intimideren en vertrouw op jezelf, jij ziet het goed (en snel ;-))
  3. Blijf, je visie, ideeën en wat jij belangrijk in het leven vindt met anderen delen
  4. Om minder intimiderend over te komen, kan je voor je vol enthousiasme jouw idee in gaat brengen, even op een rustige plek aarden en doorademen en dan met een rustige stem jouw idee bij de ander neerleggen
  5. Loop onder werktijd eens bij je collega’s langs en vertel heb over het proces of project waar je mee bezig bent.

Wanneer je bovenstaande vijf dingen doet, neemt je eigenwaarde en zelfvertrouwen toe. Je voelt nog meer energie en enthousiasme.

vrouw snelle denkers hoogbegaafd

Snelle denkers zijn intimiderend

Jij komt sneller dan anderen to the point waardoor anderen dat wel eens lastig of zelfs intimiderend kunnen vinden. Ik wil je inspireren om toch, vanuit jouw eigenwaarde, de wereld te verbeteren met jouw energie en enthousiasme.

Je hebt zoveel te bieden! En wel op zo’n snelle onnavolgbare manier…. dat is echt fantastisch.

Collega’s van hoogbegaafden haken af

Je herkent het vast wel. Je komt ergens, je ziet en je hebt het plan klaar en… de ander volgt je niet en haakt af.

Blijf dan toch liefdevol naar jezelf. Geloof in jezelf!

Je kunt elk moment opnieuw kiezen wat je wilt gaan doen en hoe je jouw snelle denkkracht voor je, in plaats van tegen je kan laten werken.

Zelfvertrouwen komt terug

Wanneer je ruimte geeft aan jouw behoeften, komt je energie, enthousiasme in je eigenwaarde terug. En dat wordt gezien! Weet je, dat datgene wat je uitstraalt effect op anderen heeft?

Wanneer jij, schuldbewust, met gebogen schouders iemand anders benadert, schat men je lager in dan wat jij te bieden hebt.

Wanneer je met een glimlach op je gezicht, vol zelfvertrouwen energie en enthousiasme uitstraalt, komen mensen als vanzelf naar je toe. En zal ik je vertellen welke mensen je dan aantrekt?

Samenwerken kost geen moeite

Ik merk dat ik steeds vaker slimme en snelle denkers aantrek. En als ik met hen samenwerk kost me dit ook geen enkele moeite. We denken op hetzelfde niveau en met dezelfde snelheid.

Ze staan vaak verbaasd dat ik hen kan volgen en dat ze niet alles twee keer hoeven uit te leggen. Voor mij is het win-win.

Snelle denkers waarderen TMA

Heerlijk vind ik het om met snelle denkers te werken. In het rapport van de TMA Talentenanalyse zien zij in één oogopslag waar hun grootste talenten liggen.

Wanneer dat duidelijk is, gaan we samen aan het werk om te ontdekken wat ze kunnen met al die talenten. Waar ze in willen groeien. Stap voor stap, to the point en in een lekker tempo.

Dat kost mij geen energie en de ander ook niet. Heerlijk is het om al mijn kennis, levenservaring en vaardigheden met snelle denkers te delen. Zij kunnen me volgen, zij begrijpen wat ik bedoel en samen vervolgen we in ons tempo het persoonlijke ontwikkelproces.

Naast snel to the point komen, krijg ik tegelijkertijd vaak terug: “wat ben jij toegankelijk, ik vertel niet snel iets over mezelf, maar nu, binnen een kwartier weet je meer van me, van wat ik maar tegen weinig anderen vertel. O…., wat heb ik allemaal tegen je gezegd? Maar ik heb er alle vertrouwen in dat jij hier niet met anderen over praat.”

En dat vind ik zo mooi! Dat mensen mij zo snel iets heel persoonlijks toevertrouwen. Ik bedank ze altijd bij de evaluatie van een maatwerkprogramma dat ik dit stukje op hun levenspad mee mocht lopen.

Snelle denkers komen samen verder

I love my job! Spreekt dit artikel je aan? Ik hoor vaak: wat straal jij een enthousiasme en daadkracht uit, jij bent helemaal jezelf hé.

Dat wil ik ook. Ik heb mezelf leren waarderen en met zelfvertrouwen straal ik op een natuurlijke manier uit wie ik ben en waar ik goed in ben. Dat gun ik iedereen. Kijk op de pagina coaching bij hoogbegaafdheid voor de mogelijkheden.

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.